Videospeler inladen...

Afnemen nationaliteit Belkacem: signaal aan wie onze samenleving afwijst of schieten met kanon op mug?

Is het een goede zaak dat Fouad Belkacem, de leider van Sharia4Belgium, zijn nationaliteit is afgenomen. Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) vindt van wel omdat dergelijke figuren onze maatschappij afwijzen, maar Kati Verstrepen van de Liga voor Mensenrechten wijst erop dat je zo twee soorten Belgen dreigt te creëren: zij die voor hun misdaden gestraft worden en zij die naast hun straf ook nog eens hun nationaliteit verliezen.  

Demir vindt de beslissing van het Antwerpse hof van beroep om Belkacem zijn nationaliteit af te nemen niet meer dan normaal. "Ik denk dat we in dit land allemaal weten tot wat die man in staat is en hoe hij denkt. Hij wil de westerse samenleving en de democratie omverwerpen en jongeren of kinderen aanzetten tot haat en hen richting IS sturen", zegt ze in "De afspraak". 

Ik wil ons eens laten doordenken over iets wat op het eerste zicht vanzelfsprekend lijkt

Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

Kati Verstrepen wijst erop dat Belkacem een zware celstraf heeft gekregen voor wat hij heeft misdaan. "De vraag is of je nog een bijkomende straf kan opleggen en hem de Belgische nationaliteit kan afnemen." Ze vindt dat je zo twee soorten Belgen creëert: zij die gestraft worden en hun nationaliteit niet kúnnen kwijtraken en zijn die hun nationaliteit wél kunnen kwijtspelen. "Dit is een zeker vorm van discriminatie, want je krijgt daardoor echte Belgen en minder echte Belgen."

Het argument van Demir dat ze zelf afstand heeft gedaan van haar Turkse nationaliteit is hier naast de kwestie. "Als Marokkaan kan je geen afstand doen van de Marokkaanse nationaliteit", zegt Verstrepen. "Ik wil ons eens laten doordenken over iets wat op het eerste zicht vanzelfsprekend lijkt."

Die rotte appels moeten eruit want ze zijn het niet waard

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA)

Demir is niet te vermurwen. "We zijn het er toch over eens dat iemand die onze samenleving uitspuwt hier ook niet thuishoort", vindt ze. "Die rotte appels moeten eruit want ze zijn het niet waard."

Volgens Demir gaat het hier trouwens niet om zoveel "rotte appels". "Dat gaat hier niet over brave mensen zoals jij en ik. Als we de nationaliteit van Belkacem niet kunnen afnemen, wiens nationaliteit dan wel?" Verstrepen verduidelijkt dat haar kritiek niet slaat op de beslissing van de rechter in deze zaak, maar op het wetgevend kader dat de meerderheid in die zin wil laten aanpassen.

Het gaat over openbare orde en nationale veiligheid. Mijn punt is net dat die niet gegarandeerd wordt door zo'n maatregel

Kati Verstrepen (Liga voor Mensenrechten)

"Ik hoor mevrouw Verstrepen graag praten over de rechten van meneer Belkacem, maar wat zijn de rechten van onze samenleving,", gaat Demir door. "Hoe zit het met uw en mijn veiligheid?" Verstrepen geeft toe dat Demir hier een punt heeft. "Het gaat uiteindelijk over openbare orde en nationale veiligheid. Mijn punt is net dat die niet gegarandeerd wordt door zo'n maatregel." 

Iemands nationaliteit afnemen is inderdaad één ding, iemand het land uitzetten is nog iets anders. Nadat Belkacem zijn straf in België heeft uitgezeten, kan hij hier in principe nog altijd een verblijfsvergunning aanvragen gezien zijn gezinssituatie. Dat België hem uitwijst naar Marokko ligt al evenmin voor de hand: het land moet nog willen meewerken en alles moet bovendien nog gebeuren in overeenstemming met het Europees Verdrag voor de Rechten van De Mens.

Verstrepen vindt een wetgevend kader voor het afnemen van iemands nationaliteit "schieten met een kanon op een mug". Het gaat om zo'n kleine minderheid. Daarom vind ik het zo jammer dat zo'n drastische maatregelen worden genomen die een weerslag hebben op zo'n groot deel van de bevolking." 

Meest gelezen