Videospeler inladen...

Fouad Belkacem, terreurleider van Sharia4Belgium, verliest Belgische nationaliteit

Terreurleider van Sharia4Belgium Fouad Belkacem verliest zijn Belgische nationaliteit. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep beslist. Volgens het arrest is Belkacem "ernstig tekortgeschoten in zijn verplichtingen als Belgische burger".

Het Antwerpse hof van beroep moest zich buigen over de vraag of Fouad Belkacem zijn Belgische nationaliteit mocht behouden of niet. In januari 2015 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Meteen daarna werd er een procedure opgestart om zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Belkacem heeft de dubbele nationaliteit, zowel de Marokkaanse als de Belgische, en zo zou hij alleen nog over de Marokkaanse nationaliteit beschikken.

Twee jaar geleden begon het proces en vandaag is de knoop doorgehakt: Fouad Belkacem verliest zijn Belgische nationaliteit. Hij kan wel nog in cassatie gaan. De beslissing kan grote gevolgen hebben. De weg ligt nu open om Belkacem uit ons land te zetten en naar Marokko te sturen. Zijn straf loopt in principe nog tot mei 2027. 

Arrest: "Belkacem is ernstig tekortgeschoten aan zijn verplichtingen als Belgische burger"

Persrechter Jo Daenen heeft het arrest nog toegelicht. "De wet voorziet dat iemand die de Belgische nationaliteit verwerft tijdens zijn leven, dat die ook kan worden afgenomen. Dat is het geval wanneer men ernstig tekortkomt aan zijn verplichtingen als Belgisch burger." 

Belkacem heeft zich eigenlijk alleen geconcentreerd op de rechten die hij als Belg verkregen heeft en niet op de verplichtingen

Persrechter Jo Daenen

Concreet houden die verplichtingen in dat iemand respect moet tonen voor de openbare orde en veiligheid en voor de democratie in het algemeen. "Het hof heeft beslist dat het gedrag van meneer Belkacem gedurende de laatste jaren dermate ernstig was, dat dat een inbreuk vormde tegen die elementaire verplichtingen." Vooral aan zijn veroordeling als terroristische leider tilt het hof zwaar.  "Men kan daar een gebrek aan integratiewil uit afleiden."Hij heeft zich eigenlijk alleen geconcentreerd op de rechten die hij als Belg verkregen heeft en niet op de verplichtingen."

Advocaat Belkacem: "Ik denk dat de Belkacem-case als voorbeeld moet dienen"

Liliane Verjauw, de advocate van Belkacem reageert niet verrast op het arrest. "Het lag in de lijn van de verwachtingen. Ik denk dat de Belkacem-case als voorbeeld moet dienen."

Ze gaat dan ook proberen om zijn uitwijzing naar Marokko op alle mogelijke manieren tegen te houden "met alle middelen van recht". "We hebben feiten genoeg dat de democratische principes in dergelijke landen vraagtekens oproepen. We hebben een mooi voorbeeld in Istanboel (waarmee Verjauw verwijst naar journalist Jamal Khashoggi). Ik ben er nog altijd van overtuigd dat Belkacem een Belgisch product en geen Marokkaans product is."

Francken: "Uitstekend, maar zou automatisch moeten gebeuren"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft op Twitter al gereageerd op het arrest. "Terroristenleider verliest nationaliteit. Uitstekend, maar zou gewoon automatisch moeten gebeuren bij een veroordeling voor terrorisme."

"Ik zal alles proberen om die mensen het land uit te krijgen en terug te brengen naar het land van herkomst, in dit geval Marokko. Er zijn veel obstakels, beroepsmogelijkheden allerhande en natuurlijk het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Finaal moet ik ook een akkoord hebben met Marokko dat ook niet staat te springen om dergelijke figuren terug te nemen. Ik zal er heel hard aan de kar trekken. Als ik hem wegkrijg, zal hij ook niet meer kunnen terugkomen. Of toch niet op een legale manier."

Meest gelezen