Intercommunales vragen hogere vergoeding voor afvalinzameling

Gemeentelijke intercommunales betalen te veel voor de inzameling van verpakkingsafval. Dat zegt Recover, een samenwerking van 11 afvalintercommunales en de stad Antwerpen. "Voor een gemeente of intercommunale die verpakkingsafval inzamelt, bedraagt de onderfinanciering ongeveer 1,50 euro."

Vlaanderen klopt zich vaak op de borst als het gaat over de recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval. Het inzamelen, sorteren en recycleren is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen Fost Plus, de organisatie waarin de recyclagebedrijven verenigd zijn, en de intercommunales.  

"De wetgeving zegt dat Fost Plus de lokale besturen moet vergoeden voor de inzameling van dat afval", zegt Recover, een samenwerking van elf afvalintercommunales en de stad Antwerpen. Maar die vergoeding ligt volgens Recover niet hoog genoeg. 

"Voor een gemeente of intercommunale die alle inzamelingen van verpakkingsafval in eigen regie uitvoert bedraagt de onderfinanciering ongeveer 1,50 euro per inwoner", meent Recover. "Voor een stad als Antwerpen is dat 750.000 euro per jaar." 

"Bovendien maken lokale besturen vandaag nog altijd kosten die niet gedekt worden door de vergoeding van Fost Plus, zoals bijvoorbeeld het opruimen van geweigerde pmd-zakken."

Meest gelezen