In kaart: hoe hoog liggen de inkomens in uw gemeente?

De Pinte en Oud-Heverlee, dat zijn de Vlaamse gemeenten met het hoogste doorsnee netto-inkomen in ons land. Maar zij moeten 1 Waalse gemeente laten voorgaan: Attert, tegen de grens met het Groothertogdom Luxemburg. Ook opmerkelijk: 6 van de 10 gemeenten met de laagste inkomens liggen in Brussel.

Het doorsnee (lees: mediane) netto belastbaar jaarinkomen van de Belgen ligt in ons land op 23.773 euro. Dat blijkt uit de jaarlijkse cijfers van de statistische dienst van de overheid, Statbel. Het gaat om de cijfers uit het jaar 2016, afkomstig uit de aangiften van de personenbelasting.

Dat wil zeggen dat uw loon, pensioen, vervanginsinkomen, dividenden, kadastraal inkomen en onderhoudsuitkeringen in de berekening zijn meegenomen. Niet-belaste inkomens als kindergeld of leefloon vallen er dus niet onder.

In Vlaanderen ligt het doorsnee inkomen boven de 25.000 euro. Wallonië zit wat onder de Belgische mediaan en in het Brusselse gewest komt het doorsnee netto-inkomen nog niet aan 20.000 euro.

Kijk je naar de provincies, dan steekt Vlaams-Brabant erbovenuit met een netto-inkomen boven de 27.000 euro. In Henegouwen liggen de doorsnee inkomens het laagst van het land, op 21.192 euro.

Zoomen we verder in op de gemeenten, dan spant de Waalse gemeente Attert, tegen de grens met Luxemburg, de kroon. Het mediane inkomen bedraagt daar net geen 34.000 euro. Ook Messancy, niet ver daarvandaan, staat in de top 10 van gemeenten met hoogste inkomens.

De rest van die top 10 bestaat uit Vlaamse gemeenten. De Pinte, bij Gent, bezet de tweede plaats in de lijst. De rest van de top 10 bestaat opvallend genoeg uit Vlaams-Brabantse gemeenten. Zeker de gordel rond Leuven kleurt merkelijk donkerder.

Nog een noemenswaardig cijfer: 6 van de 10 'armste' gemeenten van ons land liggen in Brussel: in Sint-Joost ligt het mediane inkomen onder de 15.000 euro. Sint-Gillis en Molenbeek zitten daar niet ver vandaan. 

***

Waarom nemen wij eigenlijk de mediaan en niet het gemiddelde?

Wilt u uw eigen inkomen vergelijken met dat van anderen, dan gebruikt u beter de mediaan. Het gemiddelde wordt bij zulke berekeningen namelijk wat vervormd door de heel hoge of heel lage lonen. Met een mediaan krijgt u een beter zich op het 'doorsnee' inkomen.

Meest gelezen