Videospeler inladen...

WWF: 60% minder wilde dieren in 40 jaar tijd

Hallucinante cijfers van het Wereld Natuur Fonds WWF: sinds 1970 is 60% van de in het wild levende gewervelde dieren verdwenen. WWF meet de gezondheid van onze planeet aan de hand van de biodiversiteit. En daarmee is het slecht gesteld. Planeet aarde is ziek.  

Het "Living Planet"-rapport is gebaseerd op gegevens, verzameld tussen 1970 en 2014. Informatie over 16.700 populaties van meer dan 4.000 diersoorten (zoogdieren, vogels, vissen…) die verspreid leven over heel de planeet. Een vergelijking van de gegevens toont aan dat 60 procent van de populaties in die periode verdwenen is. Vooral in tropische gebieden, met Zuid- en Midden-Amerika op kop, is de biodiversiteit afgenomen. Daar is maar liefst 89 procent van de populaties verdwenen.    

Het rapport toont aan dat de natuur aan een razendsnel tempo achteruit gaat

Sofie Luyten - WWF

Oorzaak: de mens

De oorzaak van die achteruitgang is het verlies aan habitat: als bos, koraalrif, mangrove verdwijnen, dan meteen ook de dieren die daar leven. En het zijn menselijke activiteiten - landbouw, bosontginning, visserij en vervuiling - die het aanschijn van de planeet veranderen.

Die evolutie bedreigt niet alleen dieren en planten, maar ook de mens zelf. Zo is de bodem op vele plaatsen zodanig verschraald geraakt, dat 75 procent van de ecosystemen ter wereld ernstig aangetast is. Daardoor is de welvaart van 3 miljard mensen in gevaar, stelt het WWF.  "Niet alleen biologen of natuurliefhebbers moeten hier bezorgd over zijn, maar iedereen," zegt Sofie Luyten van WWF in "De Ochtend" op Radio 1.

De biodiversiteit is zowat het overlevingspakket op lange termijn voor de mens.

Sofie Luyten - WWF

VIDEO: Bioloog en journalist Dirk Draulans formuleert het in onderstaande "Terzake"-reportage als volgt: "Wij zijn een globale natuurramp"

(lees verder onder de video)

Videospeler inladen...

Scherpere doelen nodig

In 2010 kwam er een strategisch plan van de VN voor de biodiversiteit. Dat bepaalt dat regeringen tegen 2020 doelstellingen moeten bereiken om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. Maar volgens het WWF-rapport komt daar bitter weinig van terecht. WWF heeft berekend dat de biodiversiteit tegen 2020 met 67 procent afgenomen zal zijn. WWF eist daarom nieuwe, scherpere doelstellingen en een regelmatige tussentijdse evaluatie.

In "De Ochtend" op Radio 1 geeft Sofie Luyten ook tips op persoonlijk vlak: minder energie en plastic verbruiken, plantaardiger eten, je anders verplaatsen.  "Daar krijgen we heel veel voor in de plaats".

Herbekijk hieronder de reportage uit "Het Journaal":

Videospeler inladen...

Meest gelezen