340 jobs weg bij supermarktgroep Mestdagh: meerderheid op "brugpensioen" vanaf 56

De directie en vakbonden van de supermarktgroep Mestdagh hebben gisteravond een akkoord bereikt over een grootschalige herstructuring. Dat bepaalt onder meer dat "een meerderheid" van de 340 personeelsleden die moeten vertrekken, dat via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) kunnen doen vanaf 56 jaar. Voor de overigen wordt een regeling met vrijwillig vertrek uitgewerkt.

Mestdagh telt in België 83 vestigingen van Carrefour Market, waarvan 31 via franchisenemers. Begin mei kondigde de groep een herstructurering aan waarbij tot 450 banen bedreigd waren. Sinds kort voerde het personeel opnieuw regelmatig acties, waardoor de winkels die Mestdagh in eigen beheer uitbaat, vaak dicht bleven.

In hun akkoord hebben de directie en de bonden nu afgesproken dat in totaal 340 jobs worden geschrapt. "Een meerderheid" van de banen kan worden geschrapt via SWT, het vroegere brugpensioen, vanaf 56 jaar. Het overige deel van de jobs wordt via een regeling van vrijwillig vertrek afgevoerd. Het SWT moet wel het fiat krijgen van de overheid.

Ook bij de herstructurering bij Carrefour zelf bereikten de vakbonden en de directie afgelopen zomer een akkoord om SWT vanaf 56 jaar toe te passen. Bij de retailer kwamen zowat 600 mensen in aanmerking voor de regeling. De beslissing leidde tot gekibbel tussen Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) en federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V). Die laatste keurde, ondanks een negatief advies van Vlaanderen, het SWT bij Carrefour goed. De andere gewesten hadden een positief advies geformuleerd.

Ook zondagswerk

Mestdagh engageert zich in het akkoord met de bonden voorts om 21,2 miljoen euro te investeren in de "commerciële opleving" van zijn winkels. Zo kan er worden ingespeeld op "de nieuwe tendensen, zoals lokale en bioproducten".

In ruil komt er een flexibelere manier van werken, waarvoor het personeel een "polyvalentiepremie" krijgt, terwijl er ook een nieuw baremasysteem wordt ingevoerd dat gunstiger is voor de lagere lonen. Mestdagh-winkels kunnen voortaan ook de deuren openen op zondag. Personeelsleden die zich vrijwillig opgeven om dan te werken, krijgen ook een toeslag.

Meest gelezen