Videospeler inladen...

“Onderzoek naar voetbalschandaal is groter geworden dan ik had verwacht”

Eric Bisschop, de coördinator van de cel Sportfraude van het federaal parket, is geschrokken door de omvang die het onderzoek naar het voetbalschandaal heeft gekregen. Hij vindt de zaak ook alarmerender dan die rond de gokchinees destijds. “Met de beste wil van de wereld kan ik nu nog niet zeggen tot wat dit onderzoek nog kan leiden”, zegt Bisschop in “Terzake”.

Anderhalf jaar geleden ging de bal over het huidige voetbalschandaal figuurlijk aan het rollen. Eric Bisschop was van het begin betrokken bij het onderzoek en doet in “Terzake” zijn verhaal.

“Wij waren ons al heel lang bewust van het feit dat er iets loos was met de positie en het statuut van de spelersmakelaars in België. Niet alleen in België, maar in vele landen stelt er zich een probleem. Dat is al heel lang een aandachtspunt voor ons, maar het komt erop aan om een moment te vinden waarop de daar iets mee kan gaan doen.”

Het parket kon er pas de vinger op leggen toen ze “om het in voetbaltermen te zeggen: een goede voorzet kregen”. Die voorzet kwam er door een rapport over verdachte financiële transacties bij een bank in Genk. Dat was het momentum waarop gewacht werd om een onderzoek te starten.

Verrast

Gaandeweg schrok Bisschop ervan hoe groot de zaak was. “Ik was verrast door de samenstelling van het weefsel dat wij onderzoeken. Als je ziet welke scope ons onderzoek heeft gekregen: het gaat over spelersmakelaars, spelers, scheidsrechters en journalisten. Dat is een breed spectrum dat ik nooit had verwacht.”

Het onderzoek is nog volop aan de gang. Alle acht aangehouden verdachten in het voetbalschandaal blijven nog in de cel en lang nog niet alles is onderzocht, zegt Bisschop. “Dit is een complex onderzoek. Op 10 oktober hebben we een actiedag gehad. Daarbij zijn toen heel veel zaken in beslag genomen. Er moet nog heel veel worden ontleed. Met de beste wil van de wereld kan ik nu nog niet zeggen tot wat dit nog zou kunnen leiden.”

Diepgeworteld

De cel sportfraude die Eric Bisschop leidt, werd opgericht in de nasleep van de zaak-Ye, de zogenoemde gokchinees die in 2005 de Belgische voetbalwereld op zijn kop. Dit keer zit het probleem dieper geworteld volgens Bisschop.

“Het is alarmerender dan de zaak-Ye omdat deze zaak getuigt van een handelswijze, samenwerking en een ethiek die er op een bepaald ogenblik niet meer is. In de zaak-Ye was dit in veel mindere mate het geval.”

Wat nu?

Het onderzoek zal mogelijk nog meer aan het licht brengen. Toch ziet Bisschop een lichtpuntje in de zaak. “We moeten hieruit leren dat men zichzelf in vraag moet stellen. Ik zie dat dit nu op ieder niveau gebeurt: bij de ProLeague, bij de voetbalbond en bij de politiek die nadenkt om wetgevend in te grijpen.”

Om dit soort zaken in de toekomst te vermijden of nog sneller op te sporen, “hebben we internationaal nood aan dezelfde bewustwording als degene die we nu in België meemaken. Dan gaat het zowel om de Raad van Europa als over de Europese Unie, wat het wetgevende kader betreft, maar ook over de UEFA en de FIFA. Er moet een nauwe samenwerking worden gecreëerd tussen wat men op dat vlak law enforcement noemt, dus politie en justitie, en de instellingen”, besluit Bisschop.

Meest gelezen