Onrust bij Aviapartner breidt uit: ook luchthavens van Luik en Oostende getroffen

Ook op de luchthaven van Luik hebben werknemers van bagage-afhandelaar Aviapartner het werk neergelegd. Dat doen ze uit solidariteit met de collega's van Zaventem. De solidariteitsactie zou wel enkel de extra vluchten treffen die omgeleid zijn vanuit Zaventem door de staking daar. Er is ook onrust bij het personeel van Aviapartner in Oostende. Het bedrijf zit er in slechte papieren. Het personeel is er voorlopig wel nog niet aan het staken.

De staking bij bagage-afhandelaar Aviapartner op Brussels Airport breidt zich nu ook uit naar de luchthaven van Luik. Na een personeelsvergadering besliste het gemeenschappelijk vakbondsfront bij Aviapartner in Luik deze namiddag om ook het werk neer te leggen. Uit solidariteit met de stakende collega’s in Zaventem zal elke shift twee uur lang staken. In totaal gaat het dan om zes uur per dag.

De solidariteitsactie in Luik geldt enkel voor de extra vluchten die vanuit Zaventem naar Luik zijn omgeleid. Daardoor zouden de gevolgen op de luchthaven zeer klein zijn. Volgens de luchthaven zou daardoor slechts één vliegtuig vertraging hebben opgelopen deze namiddag. 

Maar de werknemers in Luik staken niet alleen uit solidariteit. "De problemen bij Aviapartner in Brussel zijn dezelfde als in Luik en elders", zegt Geoffrey Broux, secretaris bij het socialistische SETca-Luik. "In Luik is het vooral het materiaal dat problemen stelt, maar net als in Brussel hebben ook wij te maken met een slechte communicatie, een gebrek aan personeel en een duidelijk tekort aan investeringen", aldus Broux.

"Het is nu al twee jaar dat we vaststellen dat de arbeidsvoorwaarden erop achteruitgaan bij Aviapartner in Luik, en dat personeel en plaatselijk management overstappen naar de concurrenctie", vult Daniel Maratta, provinciaal secretaris bij UBT, aan. Maandag zullen de vakbonden een stakingsaanzegging indienen.

Vandaag zijn vluchten van Zaventem omgeleid naar de luchthaven van Luik. Ook daar kan er dus hinder zijn.

Aviapartner Oostende in slechte papieren

En ook op de luchthaven van Oostende is er onrust bij het personeel van Aviapartner. De werknemers werden deze ochtend onverwachts samengeroepen door de manager. Aviapartner Oostende zit in zeer slechte papieren en zal op 29 oktober een aanvraag tot WCO (Wet op de Continuïteit van Ondernemingen) van drie maanden indienen. In die periode wordt door een curator bekeken hoe het bedrijf zichzelf kan redden en staan schuldeisers even buiten spel.

"Over ontslagen praten is nu nog voorbarig", zegt Yves Nuyts, manager bij Aviapartner. "Er wordt gekeken hoe we de organisatie opnieuw vorm kunnen geven met behoud van personeel, met of zonder private partners. We hebben het personeel ingelicht om de geruchtenmolen te doen stoppen. Hun verzuchtingen en vragen zijn genoteerd en we communiceren snel mogelijk terug naar toe. Wat er na drie maanden zal gebeuren, kan ik niet voorspellen."

Voorlopig hebben de 45 werknemers in Oostende het werk niet neergelegd, maar ze hebben wel geweigerd om de bagage van mogelijk afgeleide vluchten uit Zaventem af te handelen. "Het personeel werkt al 5 jaar in onzekerheid en die onzekerheid is enkel groter geworden. Het enige perspectief dat ze hebben, is dat ze voorlopig voor 3 maanden kunnen blijven werken", aldus vakbondsman Birger Victor van het ABVV.

Volgens de directie van Egis, die de Oostendse luchtluchthaven uitbaat, hebben ze dit scenario zien aankomen. "De aanvraag tot WCO komt niet als een verrassing en wij hebben daar als directie op geanticipeerd. Achter de schermen zijn wij al langer naar oplossingen aan het zoeken, met bijvoorbeeld andere private partners en het behoud van het personeel. Ik roep dus op tot kalmte. Maar garanties kunnen wij zelf natuurlijk niet geven", reageert Vanessa Flamez, manager marketing en communicatie bij Egis. "Voorlopig komt de werking van de luchthaven niet in gedrang en zijn alle vluchten gegarandeerd", besluit ze.

Meest gelezen