Matthias Diependaele (N-VA)

Provincie Oost-Vlaanderen krijgt bestuur met N-VA, CD&V en Groen

N-VA, CD&V en Groen hebben een akkoord bereikt om een coalitie te vormen voor het besturen van de provincie Oost-Vlaanderen Dat melden Matthias Diependaele (N-VA), Marc Roman (CD&V) en Björn Rzoska (Groen).

"De drie partijen zijn het erover eens dat Oost-Vlaanderen gezien de recente hervormingen door de Vlaamse overheid de kans moet grijpen om zichzelf als bestuursniveau te herdenken om verder in te zetten op een goed bestuur", zo laten de drie partijen weten in een gemeenschappelijke persmededeling. "De komende weken zullen intense gesprekken worden gevoerd om een gezamenlijke visie op touw te zetten met het oog op de best mogelijke dienstverlening voor elke inwoner van onze provincie."

Er zijn volgens de drie partijen "veek raakvlakken gevonden tussen de partijen om het beleid de komende jaren te concentreren op duurzaamheid, trage wegen en fietsinfrastructuur, ondersteuning van steden en gemeenten, innovatie en ondernemersschap en burgerparticipatie."

Meest gelezen