Directie Aviapartner vraagt verzoening aan bij hoogdringendheid

De directie van Aviapartner heeft zaterdagavond bij hoogdringendheid de verzoening aangevraagd. De onderhandelingen met de vakbonden worden zondag hervat, maar intussen gaat de staking voort.

De onderhandelingen vinden vanaf 10 uur plaats in de gebouwen van de FOD WASO, de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. En dus niet op Brussels Airport in Zaventem, waar de gesprekken bij de bagageafhandelaar zaterdag begonnen rond 11 uur, een uurtje later dan gepland. De drie vakbonden (ACV Transcom, ABVV-BTB en ACLVB) hadden hun eisen meer geconcretiseerd, zoals vrijdag overeengekomen was. Tegen het middaguur werden de gesprekken al tijdelijk opgeschort, op vraag van de directie. Die keerde terug naar de onderhandelingstafel met een nieuw voorstel.

De gesprekken gingen onder meer over werkkledij en -materiaal. Ook eetpauzes liggen heel gevoelig voor de bonden. De werknemers van Aviapartner klagen dat ze bij het begin van hun shift nooit weten wanneer ze kunnen pauzeren. Een ander discussiepunt is het toelaten van levende dieren en organen.

Door een klein deelakkoord klaarde de lucht na de middag even op maar dat was slechts kortstondig. Tijdens discussies over financiële tegemoetkomingen en compensaties bleek het water te diep tussen beide partijen. De bonden vroegen onder meer om interimarissen een vast contract aan te bieden. In de latere namiddag werden de gesprekken geschorst.

De laatste rush richting akkoord eindigde zonder resultaat. Na een marathononderhandeling van tien uur hebben bonden en directie van de bagageafhandelaar elkaar niet gevonden. Even voor 21 uur werden de gesprekken stopgezet. Ze worden vandaag vanaf 10 uur hervat.

Directie betreurt wilde staking

In een persbericht zaterdagnacht zegt de directie van Aviapartner "de wilde staking te betreuren". De directie legt de schuld hiervoor bij de vakbonden, "die het concrete voorstel van Aviapartner hebben verworpen". Zo zou de directie zaterdag voorgesteld hebben om vanaf 1 november 30 oudste van de 78 in dienst zijnde uitzendarbeiders aan te werven. Het bedrijf doet een beroep op interimarissen om de seizoensgebonden arbeid en de dagelijkse pieken en dalen op te vangen, luidt het. "Voor het hele bedrijf gaat het om minder dan 10 procent van het totale aantal werknemers (Aviapartner telt 880 bedienden en arbeiders op Brussels Airport)".

De directie zou zaterdag ook voorgesteld hebben om een bijkomende premie te betalen van 250 euro per persoon, op voorwaarde dat de staking meteen wordt stopgezet en er geen wilde stakingen plaatsvinden tussen 1 november en 30 april volgend jaar. "Deze premie is dus identiek aan de premie die betaald werd op 25 oktober, zoals afgesproken in het akkoord dat ondertekend werd in januari 2018 en dat eveneens als voorwaarde had dat de sociale vrede werd gerespecteerd", klinkt het.

Tot slot zou de directie ook de vraag van de vakbonden rond een versterking van het middelmanagement en een nieuw en verbeterd beheer van de maaltijdpremies hebben aanvaard.

Maar deze voorstellen werden volgens de directie door de bonden verworpen. Ze betreurt ook dat er vooraf geen aanwijzingen waren over mogelijke sociale onrust. "Een expliciete vraag van de vakbonden had kunnen verhinderen dat heel wat reizigers en hun families in deze benarde situatie waren geraakt", klinkt het in het persbericht.

Vakbonden leggen bal in kamp van directie

De vakbonden van hun kant leggen de bal in het kamp van de directie. "Bij onderhandelingen is het de bedoeling dat we mekaar gaandeweg tegemoet komen, maar die indruk heeft de directie nog niet gegeven", zegt Fouad Bougrine van de liberale vakbond ACLVB zaterdagavond in het VRT-radionieuws.

Het personeel gaat niet opnieuw aan de slag op zondagochtend, zoals de voorbije 24 uur in het vooruitzicht was gesteld. De directie had vrijdagavond een hervatting op zondag om 6 uur vooropgesteld. "Met de aankondiging dat er zaterdag geen diensten zouden zijn, wilden we een duidelijk signaal geven aan de luchthavengemeenschap en de passagiers."

Het aantal geannuleerde vluchten is zaterdag opgelopen tot 130, op 550 in het totaal. De oproep van Brussels Airport om niet naar de luchthaven te komen heeft gedeeltelijk effect gehad. Aan de infobalies van de luchtvaartmaatschappij was het wel nog de hele dag dringen.

 

Meest gelezen