CEO Brussels Airport: "Het is tijd om de staking bij Aviapartner op te schorten"

CEO Arnaud Feist van Brussels Airport roept op om de staking bij Aviapartner zo vlug mogelijk op te schorten. Tegelijk vraagt hij directie en vakbonden om een extra inspanning om zo vlug mogelijk tot een akkoord te komen. Feist wijst erop dat niet alleen 63.000 passagiers getroffen zijn door de staking, maar dat ook de luchthaven zelf imagoschade lijdt.

"We maken een dramatische toestand mee, met meer dan 500 geschrapte vluchten sinds donderdagavond en 63.000 mensen die niet op vakantie kunnen vertrekken of niet naar België kunnen terugkeren", zegt Feist aan de Franstalige openbare omroep RTBF.  Hij heeft het over een "zwaar sociaal conflict".

Het is in het belang van de luchthaven dat alle partijen aan tafel komen om zo vlug mogelijk een oplossing te vinden

Arnaud Feist, CEO Brussels Airport

"De schade is aanzienlijk", aldus Feist. "Voor degenen die nog moeten vertrekken en terugkeren naar België, maar ook voor het imago van de luchthaven. Ik zeg niet wie gelijk of ongelijk heeft, maar het is tijd om de staking op te schorten."

Feist is er zich naar eigen zeggen van bewust dat het conflict bij Aviapartner niet in 24 uur op te lossen is. "Ik vraag iedereen om een inspanning te doen om zo vlug mogelijk tot een akkoord te komen, zodat de operaties zo vlug mogelijk weer kunnen worden opgestart", aldus de CEO van Brussels Airport. "Het is in het belang van de luchthaven dat alle partijen aan tafel komen om zo vlug mogelijk een oplossing te vinden." 

Niet gepland onderhoud met Arnaud Feist

De vakbondsdelegatie van Aviapartner had zondagavond ook een niet gepland onderhoud met Arnaud Feist. "De vakbondsafgevaardigden en enkele werknemers hebben Feist onze versie van het verhaal bezorgd. We hebben de problemen op de werkvloer aangekaart.

Concrete voorbeelden moesten duidelijk maken waar het personeel allemaal mee te kampen krijgt bij de afhandeling van de bagage van luchtvaartmaatschappijen", zegt vakbondsafgevaardigde Fouad Bougrine. Volgens hem reageerde Feist "gechoqueerd". "Hij zei dat Laurent Levaux, voorzitter van Aviapartner Group, net het omgekeerde verhaal vertelt. Feist vroeg ons om hem een lijst te bezorgen van de breekpunten voor het personeel."

Meest gelezen