David rozing

Hoeveel uur werken we nu eigenlijk echt?

Iets meer dan 24 uur per week, dat is hoeveel we gemiddeld werken. Dat berekende HR-bedrijf Acerta.  Dat lijkt weinig.  Maar toch is het al iets meer dan een paar jaar geleden.  En opgelet : deeltijds werkenden zijn hierin meegerekend. Voltijds werkenden presteren dus meer dan 24 uur.   

Acerta analyseerde ruim 40.000 contracten van werknemers in ons land. En wat blijkt? We werken maar 63 procent van het "theoretische contractmaximum" van (vaak) 38 uur per week.  Hoe dat komt? Ten eerste, niet iedereen werkt voltijds natuurlijk, dat haalt het gemiddelde naar beneden. En ten tweede: we zijn ook niet elke dag op het werk.  Er zijn - gelukkig maar - feestdagen en vakantie, en mensen worden ook wel eens ziek of nemen omstandigheidsverlof.   Zo komen we dus aan een relatief kort gemiddelde, berekend over 52 weken. 

Wat zijn de verschillen met een paar jaar geleden?

Drie jaar geleden deed Acerta al een soortgelijk onderzoek.  En opvallend, in vergelijking met 2014 is de lengte van onze contracten met één procentpunt gestegen.  Daar staat tegenover dat ook de afwezigheden een heel klein beetje gestegen zijn.  Slotsom : we werken nu in Vlaanderen en Wallonië ietsje meer dan een paar jaar geleden.  Alleen Brussel blijft wat achterop.  Die verschillen tussen de regio's zijn overigens niet zo groot.  Al lijken de Vlamingen toch meer voltijds te werken dan de Franstaligen.  Afwezigheden komen dan weer wat meer voor in Vlaanderen.

Let op: we hebben niet gemeten of mensen misschien wel meer werken (of minder) dan in hun contract staat.  

Dirk Wijns, Acerta

Voor de duidelijkheid : het gaat om de analyse van de contracten zegt Dirk Wijns van Acerta. Dat wil zeggen : we zijn niet echt op de werkvloer gaan meten hoeveel uur we presteren. Ongetwijfeld zijn er mensen die in theorie 38 uur werken, maar in de praktijk meer (of wie weet minder) doen, zonder dat daar overuren tegenover staan.  

Waar wordt het meest gewerkt, bij kleine of grote bedrijven?

Dat jongeren wat meer werken dan ouderen lijkt logisch.  De generatie tussen 20 en 40 jaar oud werkt meer voltijds dan de 50-plussers.  En die laatste categorie is bovendien ook wat meer afwezig.  Extra rimpeldagen misschien, of wat vaker ziek. Maar wat opvalt is dat er ook een verschil is naargelang de bedrijfsgrootte. Bij kleine bedrijven zijn er meer mensen deeltijds aan de slag. Maar het personeel van de kleine KMO is dan weer minder afwezig of neemt minder verlof dan de werknemer van het grootbedrijf.  

Meest gelezen