Brugs rouwgedicht voor eenzame begrafenissen

De stad Brugge heeft een nieuw rouwgedicht voorgesteld. Het is de bedoeling om dat gedicht voor te lezen op eenzame begrafenissen. Dat zijn begrafenissen die geregeld worden door het OCMW of de stad, omdat de familie zo'n dienst niet kan of wil betalen. Of omdat de overledene geen familie meer heeft.

Het rouwgedicht is geschreven door stadsdichter Tanja Verhelst en zal dus gebruikt worden tijdens eenzame begrafenissen. "We hebben vastgesteld dat er vorig jaar zeventien overlijdens waren, waar het OCMW de begrafenis heeft moeten regelen. Dat wil zeggen dat die mensen in volkomen eenzaamheid gestorven zijn: geen familie, geen vrienden, geen buren. Dan komt het erop aan om ook van hen deftig afscheid te nemen. Daarom hebben we gevraagd aan de stadsdichter om een gedicht te schrijven rond afscheid nemen. Het is de bedoeling dat vrijwilligers die tekst dan voorlezen", zegt Brugs OCMW-voorzitter Dirk De Fauw.

Elke maand 6 eenzame overlijdens

Elke maand worden er in West-Vlaanderen zes mensen in eenzaamheid begraven. Het OCMW of de stad betaalt die uitvaarten dan. De meeste tussenkomsten vind je in Oostende. Daar heeft OCMW-voorzitter Vanessa Vens een verklaring voor. "Mensen wringen zich soms in bochten om een uitvaart te kunnen betalen. Maar vaak lukt hen dat niet. Wij hebben in Oostende vooral ingezet op het informeren van de mensen. Zo kennen ze het bestaan van een OCMW-begrafenis en kloppen ze ook gemakkelijker aan bij ons."