Een team van het Rode Kruis in Indonesië draagt het lichaam van een slachtoffer na de aardbeving in Palu.
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Rode Kruis in nieuw rapport: "Humanitaire hulp bereikt miljoenen slachtoffers niet"

Internationale hulporganisaties kunnen miljoenen slachtoffers van rampen niet bereiken. Dat zegt het Rode Kruis in een nieuw rapport. De noodhulp komt waarschijnlijk terecht bij amper de helft van alle getroffen slachtoffers. Dat komt onder meer doordat rampgebieden vaak moeilijk bereikbaar zijn. Maar ook doordat bepaalde bevolkingsgroepen nauwelijks bekend zijn bij de hulpverleners.

Hoe komt het dat miljoenen slachtoffers in de kou blijven staan na een ramp? Dat probeert het internationale Rode Kruis uit te zoeken in een nieuw rapport. De organisatie heeft zelf hulpverleners in meer dan 190 landen. Volgens het Rode Kruis zijn er drie grote oorzaken. Eén van de belangrijkste redenen is geld. Er is nog altijd een grote kloof tussen het geld dat humanitaire organisaties nodig hebben om mensen in nood te bereiken en het geld dat ze ter beschikking krijgen. Vorig jaar was dat verschil tussen vraag en aanbod ongeveer 40%.

Ook de bereikbaarheid van sommige rampgebieden is een probleem. Soms geraken hulpverleners niet tot bij slachtoffers door het slechte of onbestaande wegennet, ofwel omdat rebellen en gangsterbendes de toegangswegen onveilig maken. Humanitair personeel is soms ook het doelwit van aanvallen. 

Een derde knelpunt is het feit dat bepaalde bevolkingsgroepen bijna onzichtbaar zijn voor hulpverleners. Zo hebben mensen vaak geen geboorteaangifte gedaan en duiken zij dus niet op in de bevolkingsstatistieken. En juist die statistieken worden gebruikt om te analyseren waar er precies in welke regio na een ramp nood aan is. Wat ook gebeurt: overheden nemen minderheden die ze discrimineren niet op in hun tellingen of bestrijden dat die hulp nodig hebben.

Lokale hulpverleners kennen de situatie op het terrein goed, zij weten waar de slachtoffers zich bevinden. We moeten hen versterken.

Trui Van Ackere van het Rode Kruis Vlaanderen

Het Rode Kruis pleit ervoor om zoveel mogelijk lokale hulpverleners en overheden te versterken, zodat ze meer middelen hebben om mensen in nood te gaan helpen. De hulpverleners in de getroffen gebieden kennen de situatie op het terrein goed. Zij weten waar mensen in nood zich bevinden en ze hebben ook betere toegang tot sommige gebieden. Van de internationale humanitaire hulp is in 2017 slechts 2,9 procent naar plaatselijke organisaties gegaan, daar moet dringend meer hulp naartoe, zegt het Rode Kruis.

Hoeveel mensen niet bereikt kunnen worden, valt uiteraard moeilijk in te schatten. Het VN-kantoor voor Noodhulp OCHA gaat ervan uit dat dit jaar in totaal 134 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben. Dat is ongeveer één op 57 aardbewoners. Volgens dezelfde schatting berekenden de Verenigde Naties dat zij zich over 97 miljoen hulpbehoevenden bekommeren. De anderen zijn aangewezen op hulp van, onder andere, hun eigen overheid, het Rode Kruis of andere hulporganisaties.

Meest gelezen