Limburg waakzaam voor Afrikaanse varkenspest

Ook in Limburg zijn er verschillende maatregelen van kracht om de mogelijke verspreiding van het Afrikaanse varkenspestvirus tegen te gaan. Meest opvallend dat alle dode everzwijnen systematisch onderzocht worden.

Nederland besliste vandaag om het natuurgebied Hoge Veluwe volledig af te sluiten voor rondtrekkende everzwijnen, die het virus zouden kunnen verspreiden. Overal gaan de zogenaamde varkenspoortjes dicht. In Limburg kan zo'n maatregel niet genomen worden omdat de natuurgebieden te versnipperd zijn. "Maar het Agentschap Natuur en Bos heeft samen met onder meer het Voedselagentschap en het INBO al wel concrete maatregelen op het terrein genomen", zegt  Filip Hubin van het Agentschap Natuur en Bos. 

Onderzoek dode dieren

Eerste maatregel is dat de jacht op everzwijnen is opgevoerd. "En wat nog belangrijker is, alle gedode dieren worden onderzocht op de eventuele aanwezigheid van ziektes", zegt Filip Hubin. Ook dieren die dood worden aangetroffen worden gescreend want vooral die dieren zouden mogelijk het slachtoffer kunnen zijn van een of andere ziekte.

Ontsmetten

Ook de jagers zelf moeten een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Ze moeten bijvoorbeeld al hun materiaal ontsmetten na een jacht.  Het virus is onschadelijk voor de mens maar varkensbedrijven kunnen er wel door getroffen worden. 

Meest gelezen