Amazonewoud in gevaar door plannen van nieuwe Braziliaanse president Bolsonaro

Milieu-activisten maken zich grote zorgen over de plannen van Jair Bolsonaro, de pas verkozen extreemrechtse president van Brazilië. Zijn medestanders hebben bevestigd dat hij de ministeries van Landbouw en Leefmilieu gaat samenvoegen. Die fusie is volgens ecologisten rampzalig voor de Amazone, het grootste regenwoud ter wereld. 

Enkele dagen na zijn verkiezing is Jair Bolsonaro begonnen met de  regeringsvorming. Het aantal ministeries zal hij halveren: van een 30-tal naar 15 of 16. Dat betekent dat verschillende departementen zullen worden samengevoegd. De meest in de oog springende, en zeer omstreden fusie is die van de ministeries van Landbouw en Leefmilieu.

Ecologisten zien deze zet van Bolsonaro met lede ogen aan, want die zal desastreuze gevolgen hebben voor het Amazonegebied. Ze vrezen dat de bescherming van het regenwoud zal moeten wijken voor de belangen van de landbouwindustrie, een machtige lobby die de nieuwe president openlijk steunt. 

Biodiversiteit

Greenpeace noemt de fusie "een grote vergissing" in "een land dat de grootste biodiversiteit van de planeet heeft en het grootste woud ter wereld, de Amazone". Het Amazonegebied is één van de laatste grote, aaneengesloten natuurgebieden. De voorbije jaren werden er nog meer dan 350 nieuwe soorten planten en gewervelde dieren ontdekt, zo bleek uit een rapport van het World Wide Fund for Nature (WWF). Als grootste regenwoud ter wereld is de Amazone van cruciaal belang in de strijd tegen de klimaatverandering.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Toch is de ontbossing de laatste jaren alleen maar toegenomen. In 2016 en 2017 werd een recordaantal bomen gekapt. De regering van de conservatieve president Michel Temer stond de uitbreiding toe van veeboerderijen, sojaplantages en mijnbouw. Met zijn opvolger Bolsonaro als nieuw staatshoofd hebben de "ruralistas", agrobedrijven en grote landeigenaren, nóg minder te vrezen.  

Wegen en spoorlijnen in Amazonegebied

Tijdens zijn campagne had Bolsonaro al aangekondigd dat hij wegen en spoorlijnen wil aanleggen in de Amazone. Over de inheemse bevolkingsgroepen in het regenwoud had hij al gezegd dat ze "zich moeten aanpassen of verdwijnen". 

Bolsonaro heeft er ook al mee gedreigd om Brazilië terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs, in navolging van de Amerikaanse president Donald Trump. 

Trump is trouwens een van de eerste staatshoofden die hij na zijn eedaflegging zal bezoeken. Chili, Israël en de Verenigde Staten zijn de eerste landen die de nieuwe Braziliaanse president op bezoek zullen krijgen. Landen "die onze wereldvisie delen", zo drukt Onyx Lorenzoni, de man die wellicht premier wordt, zich uit. 

Meest gelezen