Video player inladen...

Praktijkleraren ongerust over hervorming secundair onderwijs

In verschillende middelbare scholen met sterke beroepsrichtingen is er grote ongerustheid over de onderwijshervorming die volgend schooljaar van start gaat. Ze vrezen dat minder leerlingen in de zogenaamde B-stroom zullen kunnen starten, die voorbereidt op het beroepsonderwijs. En ook de afbouw van praktijkvakken daar ten voordele van Frans en Engels zal sommige leerlingen gefrusteerd doen afhaken, waarschuwen ze.

Het zijn de praktijkleraren van de middenschool Sint-Aloysius Geel die de kat de bel aanbinden. Leraar houtbewerking Tom Verwimp is trots op zijn praktijklessen: "Wij zien hier leerlingen die het niet makkelijk hebben gehad in de lagere school,  echt openbloeien omdat ze eindelijk mogen doen waar ze goed in zijn, met hun handen werken”, vertelt hij. Al  20 jaar is hij praktijkleerkracht, maar in die tijd zag hij het aantal uren praktische vakken steeds verder afgebouwd worden.

Jongens en meisjes komen bij mij in de klas en zeggen dan, allez, mijnheer, zijn die twee uur praktijk nu al weer voorbij, wij willen nog voortwerken

Tom Verwimp, praktijkleerkracht

Ook in de hervorming van het secundair onderwijs, die op 1 september van start gaat, wordt het aantal praktijkvakken in de zogenaamde B-stroom, die voorbereidt op het beroepsonderwijs, verminderd met vier uur. En dat ten voordele van meer algemeen vormende vakken zoals Frans en Engels. 

De achterliggende gedachte is dat jongens en meisjes nu niet meer te gespecialiseerd mogen worden opgeleid, want de arbeidsmarkt verandert snel en de jobs van morgen bestaan vandaag misschien nog niet. Dus leid jongeren ruim op zodat ze later breed en flexibel inzetbaar zijn. 

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil genoeg algemene vorming voorzien: "Er blijft wel nog tien uur over voor praktijk", nuanceert de minister. "We hebben gezien in internationale testen dat jongeren van 15 jaar de elementaire basiskennis niet beheersen. We willen dat jongeren in de B-stroom ook de kans krijgen op een stevige algemene vorming."

"Dat idee is zeker verdedigbaar", zegt Danny Van der Veken, coördinerend directeur van KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel en Kasterlee), "maar ze botst met de ervaring dat leerlingen in dit beroepsvoorbereidend jaar het meest tot hun recht komen in de praktische en technische vakken. Door het aantal uren hier te verminderen zullen de leerlingen minder kunnen worden uitgedaagd voor de leeractiviteiten waarin ze het sterkst zijn."

Met getuigschrift niet naar B-stroom

En er is nog een tweede grote bezorgdheid. Kinderen met een getuigschrift basisonderwijs die goed zijn met hun handen, zullen vanaf 1 september niet meer mogen starten in het eerste middelbaar B, dat voorbereidt op het beroepsonderwijs. Ze zullen automatisch doorstromen naar het eerste jaar A, dat meer algemeen vormend is.  

“Opnieuw is de bedoeling goed”, zegt Van der Veken, “namelijk kinderen alle kansen geven en het watervalsysteem tegengaan. Maar wij vrezen dat het een averechts effect zal hebben. Want alleen als het niet lukt in 1 A mogen de leerlingen in de loop van het schooljaar overstappen naar 1 B.”

We vrezen dat de nieuwe maatregel die bedoeld is om het watervalsysteem tegen te gaan, averechts zal uitdraaien

Danny Van der Veken, coördinerend directeur

"Een valse start”, noemt de coördinerend directeur dat: “Deze leerlingen hebben vaak in het basisonderwijs al weinig succeservaringen mogen beleven en zullen daar nog langer op moeten wachten, terwijl onze ervaring is dat die leerlingen juist openbloeien in 1B."

"Leerlingen die het gewone traject kunnen afleggen in het onderwijs moeten ook in het secundair onderwijs het gewone traject kunnen volgen", vindt minister Crevits. "Voor leerlingen waarbij dat niet lukt, is er de B-stroom."

Veel extra werk voor de basisscholen

Wel is er de nieuwe regeling dat basisscholen hun leerlingen een 'getuigschrift met bereikte doelen' kunnen geven waarin ze aangeven welke leerdoelen de leerlingen wel al hebben bereikt. Leerlingen met zo’n getuigschrift zullen wel meteen in 1 B kunnen starten. 

"Op dit ogenblik hebben 40 procent van onze leerlingen in 1 B een getuigschrift basisonderwijs", zegt Van der Veken, "als die in de toekomst allemaal een 'getuigschrift met bereikte doelen' krijgen, is er geen probleem."

Maar dat nieuwe getuigschrift zal tot veel extra werk voor de basisscholen leiden, waarschuwt Van der Veken, "want het gaat in totaal om 330 doelen waarvan per leerling moet bepaald worden of ze bereikt zijn of niet".

"Nochtans weten we uit ervaring dat leerkrachten van het zesde leerjaar heel goed kunnen inschatten of een leerling best tot bloei komt in de A-stroom, die voorbereidt op algemeen vormend, kunst- of technisch onderwijs, of de B-stroom, die voorbereidt op beroepsonderwijs. En de ouders en leerlingen volgen dat advies ook goed op", zegt Van der Veken. Hij hoopt dat de Vlaamse regering de regeling alsnog bijstuurt. 

Lees hier de volledige brief met de bezorgdheden van de leerkrachten.

Video player inladen...

Meest gelezen