AP2007

Nieuw onderzoek in Nature: oceanen veel meer opgewarmd dan gedacht

Sinds 1991 hebben de oceanen elk jaar 60 procent meer warmte opgenomen dan eerder werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek dat in het vakblad Nature verscheen. Volgens de wetenschappers is de aarde gevoeliger voor de uitstoot van broeikgasgassen dan werd verondersteld.

Volgens onderzoekers van de Universiteit van Princeton en het Oceanografisch Instituut van San Diego zijn de oceanen 60 procent warmer dan wat klimaatwetenschappers in het IPCC rapport van de Verenigde Naties in 2014 hadden berekend. Dat heeft te maken met een nieuwe meetmethode.

netwerk van meetpunten ARGO, j.commops.org

De gemiddelde temperatuur op zee wordt via een netwerk (ARGO) van duizenden sensoren gemeten.  Deze methode is niet erg precies omdat er niet overal wordt gemeten.  Bovendien meten de sensoren de temperatuur maar tot een bepaalde diepte.

Installatie van het APO onderzoek, Abigale Wyatt, Princeton University

In het nieuwe onderzoek zijn de wetenschappers anders te werk gegaan. Ze hebben gemeten wat de oceanen als het ware uitademen. Warmere zeeën geven namelijk meer zuurstof (O) en koolstofdioxide (CO2) vrij omdat die stoffen minder goed oplossen in warmer water. De combinatie van die twee componenten heet APO of Atmospheric Potential Oxigen. Op basis van het APO-gehalte in de lucht konden de onderzoekers de warmteopslag in de oceanen berekenen. Ze maken zich sterk dat deze berekening ook veel betrouwbaarder is dan de onvolledige registraties van ARGO.

Verregaande gevolgen

Indien de oceanen jaarlijks tot 60 procent meer warmte hebben opgenomen dan wat de klimaatwetenschappers van het IPCC dachten, wat zijn dan de gevolgen voor het klimaat? Onderzoeksleider Laure Resplandy van de Universiteit van Princeton: “Stel dat de oceanen overal 10 meter diep zouden zijn, dan zouden ze sinds 1991 om de tien jaar 6,5 graad Celsius warmer zijn geworden. Dat is 2,5 graad meer dan wat in het IPCC rapport uit 2014 staat.”

Volgens het klimaatverdrag van Parijs moeten we de opwarming deze eeuw ver onder de 2 graden Celsius houden. “Willen we dat doel bereiken zullen we nog eens 25 procent minder broeikasgassen mogen uitstoten dan aanvankelijk was voorzien,” besluit Resplandy.