Amerikaanse studie vindt verband tussen gsm-stralen en kanker bij mannelijke ratten

Een studie besteld door de Amerikaanse overheid toont aan dat elektromagnetische straling kanker veroorzaakt bij mannelijke ratten. Elektromagnetische straling is onder meer afkomstig van draadloze netwerken en gsm-toestellen. De studie naar de gevolgen van elektromagnetische straling is de omvangrijkste die tot nu toe bij knaagdieren is uitgevoerd.  

De studie is verricht door het Amerikaanse "National Toxicology Program" in opdracht van de "U.S. Food and Drug Administration". Dat is een Amerikaanse overheidsdienst die waakt over de veiligheid van onder meer voedsel en medicijnen. De studie is er gekomen uit bezorgdheid omtrent de mogelijke schadelijke gevolgen van gsm-gebruik.   

Studie over 10 jaar

De onderzoekers hebben 10 jaar lang ratten en muizen blootgesteld aan elektromagnetische straling die gebruikt wordt in 2G en 3G-netwerken. Vandaag gebruiken we doorgaans 4G-netwerken. Maar toen de studie werd opgestart bestonden die nog niet.  

De blootstelling gebeurde in geïsoleerde kamers die special voor de studie waren ingericht. De ratten en muizen kregen er elke dag gedurende 9 uren straling te verwerken, met tussenpozen van 10 minuten. Twee jaar lang, of zowat heel hun leven, werden de dieren aan de straling blootgesteld. Bij de ratten gebeurde dat al vanaf het moment dat ze als embryo in de baarmoeder zaten. Bij de muizen vanaf de leeftijd van 5 tot 6 weken.  

Kwaadaardige harttumoren

Uit de studie blijkt dat mannelijke ratten opvallend veel kwaadaardige harttumoren ontwikkelden. Meer dan 1 op de 20 mannelijke ratten die aan de straling werden blootgesteld, ontwikkelden zo'n tumor. Ratten uit een controlegroep die geen straling kregen te verwerken, kregen die tumoren niet. Ook ontwikkelden mannelijke ratten die aan straling werden blootgesteld tumoren in de hersenen en de bijnieren. 

Vrouwelijke ratten en muizen in het algemeen bleken in de studie minder tumoren te ontwikkelen. Of toch niet in die mate dat de tumoren konden worden toegeschreven aan de straling. De onderzoekers hebben geen verklaring voor de vaststelling. 

Knaagdieren zijn geen mensen

De onderzoekers geven zelf toe dat hun studie weinig zegt over de risico's van gsm-gebruik voor mensen. De dieren uit de studie werden extreem lang blootgesteld aan elektromagnetische straling en kregen de straling ook te verwerken over heel hun lichaam. Mensen verwerken alleen maar straling op de plekken waar ze hun gsm houden, naast hun hoofd of in een jaszak. 

Toch menen de onderzoekers dat hun studie voldoende aantoont dat elektromagnetische straling niet zo onschuldig is. En dat ze wel degelijk weefsel kan beschadigen.   

Meest gelezen