Videospeler inladen...

Directie van Nationale Bank niet enkel mannenbastion, maar ook partijpolitiek spinnenweb

Politieke ophef over de voordracht van Steven Vanackere als nieuw directielid van de Nationale Bank. Door die voordracht zou geen enkele vrouw meer zetelen in het directiecomité. Is de Nationale Bank effectief een mannenbastion? Of spelen er ook partijpolitieke overwegingen mee in de collectieve verontwaardiging? 

3 vrouwen op 26 bestuursleden

Over de voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuw directielid bij de Nationale Bank is al de hele dag politieke ophef. Door die benoeming zal in het directiecomité geen enkele vrouw meer zetelen. "Ik denk dat dit een slechte keuze is", reageert vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) fel. "Het lijkt mij logisch dat we daar binnen de regering een discussie over hebben."

Het bestuur van de Nationale Bank is inderdaad een mannenbastion. Als Steven Vanackere effectief in de directie stapt, vervangt hij de enige vrouw Marcia De Wachter (rechts op de foto bovenaan). Met de andere bestuursorganen staat het niet beter. De regentenraad, die functioneert als een raad van bestuur, telt slechts één vrouw en het college van censoren, dat toeziet op de begroting van de Nationale Bank, heeft twee vrouwen in zijn rangen. Drie vrouwen op 26 bestuursleden is dus de eindbalans. 

Toen Marcia De Wachter begon bij het directiecomité kreeg ze te horen dat ze geen voorstander zijn van een vrouw in het bestuur

Rik Van Cauwelaert, politiek analist bij De Tijd

"Toen Marcia De Wachter begon bij het directiecomité kreeg ze te horen dat er niet echt voorstander van zijn, een vrouw in het bestuur", vertelt politiek analist Rik Van Cauwelaert. Maar dat was op het einde van de jaren '90. "En het is niet dat er geen kandidaten zijn. De top van de financiële wereld zit vol met briljante vrouwen."

"De Croo zit verveeld met de hele voordracht", zegt Van Cauwelaert. "De regering wordt hiervoor verantwoordelijk gesteld. Net nu De Croo een boek De eeuw van de vrouw heeft uitgebracht."

De Nationale Bank geeft aan dat ze de "historische achterstand" probeert bij te benen. De woordvoerder wijst erop dat het aantal vrouwen bij de kaderleden hoger ligt dan bij het bestuur. "32 procent van de kaderleden is vrouw. We zijn daar nog niet tevreden mee, maar we proberen een historische achterstand weg te werken."

In theorie kan de voordracht van Vanackere nog overgedaan worden, want er is nog geen Koninklijk Besluit getekend waarmee hij finaal wordt benoemd. De oppositie lijkt daar nog op aan te sturen, maar andere stemmen kijken vooral naar de toekomst: "Los van de huidige voordracht door één van de regeringspartners, kunnen en moeten de verhoudingen binnen de Nationale Bank echt wel beter", schreef Johan Van Overtveldt (N-VA) op Twitter. 

"Politieke verkaveling"

Maar het debat gaat niet enkel over het evenwicht tussen mannen en vrouwen. De leden van het directiecomité zijn duidelijk verbonden aan een politieke partij, ook al zijn ze niet allemaal lid van een partij.

Alle directeurs behalve Tom Dechaene werkten op kabinetten van regeringsleden voor ze als directeur aan de slag gingen. Daarin is de Open VLD niet heiliger dan de rest. In april 2015 werd Tim Hermans lid van de directie, vers kabinetschef van voorzitter Gwendolyn Rutten. 

De toetreding tot het directiecomité gebeurt volgens de politieke verkaveling

Rik Van Cauwelaert, politiek analist bij De Tijd

Het evenwicht tussen de partijen in het bestuur is dan ook erg kwetsbaar. "De toetreding tot het directiecomité gebeurt volgens de politieke verkaveling", zegt ook politiek analist Rik Van Cauwelaert in "De wereld vandaag" op Radio 1."CD&V heeft op dit moment recht op een extra directielid." Er verdwijnen namelijk binnenkort twee CD&V'ers uit de directie van de Nationale Bank. "Marcia De Wachter gaat op pensioen. En de gouverneur, Jan Smets, vertrekt in januari." 

Daarnaast besliste de regering dat het bestuur van de Nationale Bank moet afslanken. Daardoor mag er maar één nieuweling komen om De Wachter en Smets te vervangen. En logischerwijs gaat die dan naar CD&V, nu beide CD&V'ers in de directie vertrekken. "Eigenlijk had de N-VA mathematisch gezien recht op een tweede directielid", zegt Van Cauwelaert nog. "Maar omdat men het directiecomité verkleint tot zes leden, blijft er maar één zetel over voor CD&V." 

Er wordt tegelijk al hevig gespeculeerd over de volgende grote benoeming in de financiële sector: het ondervoorzitterschap van de Europese Investeringsbank. "Daarvoor worden al twee namen gefluisterd, Philippe Muyters en Johan Van Overtveldt", zegt Van Cauwelaert. Opnieuw twee mannen en beiden van N-VA. Denken sommige politici bij hun uitspraken vandaag al wat vooruit? 

Beluister hieronder de analyse van Rik Van Cauwelaert uit "De wereld vandaag" op Radio 1, afgelopen woensdag:

VIDEO: bekijk hieronder de reportage van "Terzake"

Videospeler inladen...

Meest gelezen