Videospeler inladen...

N-VA-ondervoorzitter en Europees Parlementslid met focus op asiel en migratie: Wie is Sander Loones?

Europees Parlementslid Sander Loones, die door zijn partij is voorgedragen om Steven Vandeput op te volgen als minister van Defensie, is tot nu toe relatief onbekend. Dat betekent niet dat hij niet belangrijk is, want hij is ook ondervoorzitter van zijn partij. Wie is Sander Loones?

“Echte West-Vlaming, harde werker, familieman”: zo wordt Sander Loones door zijn partij voorgesteld in een blits filmpje. Hij is geboren in Veurne als zoon van Jan Loones, voormalig Kamerlid voor de Volksunie en Vlaams Parlementslid voor N-VA en eerste schepen in Koksijde.

Echt veel in de kijker is Sander Loones tot nu toe niet geweest. Tussen 2005 en 2010 werkte hij als attaché op het Studiebureau van de Federale Dienst Vreemdelingenzaken. In 2011 ging hij aan de slag op de studiedienst van de N-VA, waar hij zich ook concentreerde op asiel en migratie.

In oktober 2014 trad Sander Loones een eerste keer op het voorplan, toen hij Johan Van Overtveldt opvolgde als lid van het Europees Parlement. Van Overtveldt was verkozen, maar werd minister van Financiën. Ook als Europees Parlementslid hield Loones zich bezig met het migratiedossier. Zo ontpopte hij zich tot fervent verdediger van de deal tussen de EU en Turkije om de vluchtelingstroom naar Europa in te dammen. Volgens Loones redt dat akkoord mensenlevens.

Sinds 2014 is Sander Loones ook ondervoorzitter van de N-VA . 

Goede score

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige maand behaalde Loones nog een goede score in Koksijde, terwijl de N-VA het globaal niet zo goed deed in West-Vlaanderen. Dat hij als minister van Defensie meer in de aandacht zal komen, kan zijn partij goed uitkomen bij de federale en regionale verkiezingen van volgend jaar.

"Ik zien d'er kloar voor, en gieder?" ("ik ben er klaar voor, en jullie", nvdr.), zegt Loones in het promofilmpje dat zijn partij vandaag online heeft geplaatst. Als minister van Defensie zal hij vooral "de winkel openhouden", want nu de beslissing over de opvolger van de F-16 is genomen, zijn alle grote dossiers afgerond. Of hij als verantwoordelijk minister van Ambtenarenzaken nog veel zal kunnen doen, zal moeten blijken.  

VIDEO: In 2015 maakte "Terzake" dit portret van Sander Loones, toen kersvers ondervoorzitter van de N-VA 

Videospeler inladen...

Meest gelezen