Wat moeten we verbieden: wilde bazen of wilde stakingen? 

In ons duidingsprogramma "Terzake" riep de voorzitter van Aviapartner Laurent Levaux op om wilde stakingen te verbieden omdat bedrijven de kans moeten krijgen om met overleg problemen op te lossen. Deze uitleg schoot in het verkeerde keelgat van vakbondsvoorzitter Frank Moreels: "Veeg voor uw eigen deur. Kuis uw onderneming op. Dan was er geen staking geweest".

opinie
Frank Moreels
Frank Moreels is voorzitter van BTB de centrale van het socialistische ABVV van onder meer arbeiders in de luchtafhandeling .

De baas en kapitalist Laurent Levaux zegt in "Terzake" dat “wilde” stakingen verboden moeten worden.  Dat is in andere Europese landen het geval, en dat moet in België ook gebeuren.  Hij roept zijn rechtse vrienden politici op hier dringend werk van te maken. Want de schade voor de luchthaven, de passagiers, en het imago van België is groot. 

Deze oproep is duidelijk de vlucht vooruit om de eigen kolossale verantwoordelijkheid te verdoezelen.  Er is immers slechts één verantwoordelijke voor de schade, en dat is hijzelf met zijn management bij Aviapartner.

Levaux speelt de vermoorde onschuld.  Hij doet alsof dit conflict “out of the blue” kwam. Dat het bedrijf “van niets wist”...  Hij liegt. 

Aviapartner wist sinds januari dat er problemen waren. Toen werd er reeds gestaakt, en toen werd er een akkoord gemaakt. Een akkoord waar geen letter van werd uitgevoerd.

Levaux doet alsof er op de overlegorganen bij Aviapartner geen vuiltje aan de lucht was, alsof onze vakbondsdelegees nergens signalen gaven dat het mis liep! Hij liegt, op het overleg was zeer duidelijk gesteld dat er problemen waren rond werkdruk, bestaffing, interims, veiligheid, ...  Alleen ontkende de directie dat, lachte het kader onze mensen uit, en weigerde men hooghartig om oplossingen te zoeken.

Levaux zegt dat er steeds nieuwe eisen op tafel kwamen tijdens de onderhandelingen.  Hij liegt, de lijst met 40 punten was van bij de start klaar en duidelijk.  De weigering van de directie om erover te praten was even duidelijk.

Mochten de vakbonden drie dagen vooraf een stakingsaanzegging gedaan hebben, dan was de staking voorkomen, zegt Levaux. Hij liegt, waarom was de staking dan na 3 dagen onderhandelen dan niet opgelost.

Deze staking is spontaan gestart, en heeft zo lang geduurd omdat de Aviapartner-directie geen duimbreed wilde wijken, en geen greintje begrip opbracht voor de problemen.Tien maanden lang sinds de vorige staking, en zes dagen lang tijdens de staking. Bovendien weet Levaux zeer goed dat er een lopende stakingsaanzegging voor de arbeiders was. Ook daarover liegt hij dus. 

Levaux zegt dat het Belgisch management zijn werk doet. Hij liegt.  Waarom moest de grote baas Clive Sauvé Hopkins anders invliegen? Waarom moest die het Belgische management van de onderhandelingstafel weren om een oplossing te kunnen forceren? Waarom moest hij vaststellen dat er op het bedrijf problemen aanslepen die hij op tien minuten tijd opgelost krijgt?  Oplossingen die hij omschreef als “piece of cake”. Laat een competent management zijn personeel een jaar wachten op aangepaste veiligheidskleding?

Tot slot: Levaux zegt het stakingsrecht te willen respecteren, maar wil “wilde stakingen” verbieden. Hij liegt. Deze man die op de lijst van de rijkste Belgen staat levert hier pure hand- en spandiensten aan de vrienden van MR en N-VA. De waarheid is dat hij zijn personeel en hun vakbondsdelegees vleugellam wil maken, om zo zijn zin te kunnen doen. 

Laurent Levaux wil inderdaad verbieden dat moegetergde personeelsleden zeggen: genoeg is genoeg.  Is het niet opvallend dat er niet één stakingspiket stond bij Aviapartner? 

Deze staking moest niet georganiseerd worden. Ze barstte spontaan los omdat het personeel opgebrand was, fysiek en mentaal. Omdat Levaux en zijn managers een beleid voeren waarbij ze hun personeel uitpersen als citroenen.

En dat terwijl Laurent Levaux na deze staking naar huis gaat met een persoonlijk vermogen van 39 miljoen euro op de rekening, terwijl de stakers terug aan het werk gaan na een staking waarbij ze 6 dagen loonverlies lijden. 

Er is slechts één antwoord op de arrogante uithaal van Laurent Levaux over deze staking: veeg voor uw eigen deur, kuis uw onderneming op. Zet competente mensen aan het roer en zorg voor rust in uw onderneming, als u echt bezorgd bent voor uw personeel, de passagiers, de luchthaven en het imago van België. 

Dan moeten we wilde stakingen niet verbieden, dan gebeuren ze gewoon niet. 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.

Meest gelezen