Videospeler inladen...

Problemen met papieren belastingbrieven: goed voor wie moet bijbetalen, slecht voor wie moet terugkrijgen

De verwerking van de papieren belastingaangiftes in Vlaanderen loopt vertraging op. Door problemen met nieuwe scanners moet de belastingdienst veel belastingbrieven met de hand verwerken. Dat meldt Het Laatste Nieuws en wordt door de FOD Financiën bevestigd aan VRT NWS. De vertraging is goed nieuws voor wie moet bijbetalen, maar minder goed nieuws voor wie geld moet terugkrijgen.

Wie dit jaar zijn belastingaangifte nog op papier heeft ingediend, zal iets langer moeten wachten op zijn aanslagbiljet. Bij het scanningcentrum in Gent, waar de papieren belastingaangiftes worden verwerkt, kampt de FOD Financiën namelijk met problemen met nieuwe scanners.

Normaal gezien moeten die de verwerking van de formulieren versnellen, maar door mankementen aan de nieuwe apparatuur, moeten vele papieren toch nog manueel verwerkt worden.

Wat is er dan precies aan de hand? Volgens Francis Adyns van de FOD Financiën moet de nieuwe scanapparatuur “zijn kinderziekten uitzweten”, waardoor de aanslagbiljetten voor de papieren aangiften iets later verstuurd zullen worden.

Geen ramp

Voor de belastingdienst is het vervelend maar ook geen onoverkomelijke ramp, legt Francis Adyns uit. “Het gaat om minder dan 10 procent van het totale aantal aangiften die door het scancentrum in Gent verwerkt moeten worden.”

De andere belastingplichtigen hebben allemaal hun weg gevonden naar de digitale belastingaangifte via Tax-on-web of heeft een zogenoemd voorstel van vereenvoudigde aangifte. De formulieren die in Gent verwerkt moeten worden zijn slechts 4 procent van de Belgische brieven, de overige 6 procent wordt in Namen verwerkt.

Tegen- of meevaller

Voor de burger en gemeentebesturen kan dit een grotere tegenvaller zijn… of een meevaller. Wie moet bijbetalen, zal namelijk nog even uitstel van executie krijgen. Wie geld moet terugkrijgen, zal helaas nog wat langer op zijn geld moeten wachten.

De Vlaamse steden en gemeenten vrezen op hun beurt dat ze dit jaar een deel van hun inkomsten mislopen. De gemeenten innen namelijk opcentiemen op de personenbelastingen. Dat geld zullen ze pas begin volgend jaar krijgen. Volgens de FOD Financiën gaat het om 3 à 4 procent van de voorziene ontvangsten.

Meest gelezen