Video player inladen...

Dringend maatregelen nodig om everzwijnenplaag aan te pakken

De Boerenbond wil maatregelen om het aantal everzwijnen in Limburg en Antwerpen aan te pakken. De voorbije maanden waren daar opvallend meer klachten over de schade die everzwijnen aangericht hebben. De maatregelen zijn dringend nodig om de overlast in te dijken en om  mogelijke besmetting van de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. 

De Boerenbond wil forser optreden tegen de stijgende everzwijnenpopulatie in Limburg en Antwerpen. Everzwijnen maken tuinen kapot door ze om te woelen, ze veroorzaken verkeersongevallen en landbouwers klagen al veel langer dat ze schade aanbrengen aan de landbouwgewassen.

Everzwijnen kunnen ook drager zijn van de Afrikaanse varkenspest. Die ziekte is ongevaarlijk voor de mens maar is wel een grote bedreiging voor de varkensstapel in ons land. 

Populatie beter in kaart brengen

Met het oog op een gepland overleg deze en volgende week tussen de gouverneurs van Limburg en Antwerpen en andere betrokken verenigingen lijst de Boerenbond vijf aandachtspunten op. 

1. De aanstelling van een everzwijncoördinator moet ervoor zorgen dat betrokken partijen sneller rond de tafel komen en duidelijke afspraken maken.

2. Er moet een overzicht komen van het aantal everzwijnen en locatie. Dat is nodig om na te kunnen gaan in hoeverre de acties op het terrein tegemoet komen aan de poging om de everzwijnenpopulaties in Vlaanderen in te dijken.

3. Meer mogelijkheden voor bejaging. De Boerenbond denkt daarbij aan het inzetten van nachtkijkers en warmtecamera's en het onder bepaalde omstandigheden toelaten van het gebruik van geluiddempers.

4. Er moet ook een duidelijk jachtbeleid komen in natuurgebieden. In de natuurgebieden waar niets gebeurt, moeten natuurbeheerders deze gebieden omheinen, zodat de populatie niet langer meer schade kan aanbrengen in landbouwgebieden en bij particulieren.

5. Tot slot moet aangedrongen worden op sensibiliserende maatregelen om de Afrikaanse varkenspest te voorkomen. Zo komen er op parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden best informatieborden die mensen oproepen geen etensresten achter te laten.  

Video player inladen...

Meest gelezen