Ivan De Vadder: "Benoemingen, een zeer wankel evenwicht, net als een kaartenhuisje"

De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank en de nog niet doorgehakte knoop over het gouverneurschap van Oost-Vlaanderen, het zijn discussies waar Wetstraatwatcher Ivan De Vadder niet snel beweging in ziet. "Eigenlijk gaat het hier om de essentie van politieke machten", analyseert hij. "Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen."

De voordracht van Steven Vanackere (CD&V) als nieuwe directeur bij de Nationale Bank leidde de voorbije week tot verontwaardiging. Vanackere zou er partijgenote Marcia De Wachter opvolgen, maar daardoor zou de raad van bestuur alleen maar uit mannen bestaan. In "De ochtend" op Radio 1 kwamen zowel minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) als minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) terug op de kwestie.

Voor Van Overtveldt is de benoeming van Vanackere nog niet definitief en moet het Koninklijk Besluit nog getekend worden. De voordracht van een nieuwe directeur is wat hem betreft bespreekbaar, al moeten de politieke evenwichten wel gerespecteerd worden. Reynders pleitte voor meer vrouwen rond de tafel, en om daar afspraken rond te maken.

"Je voelt een lichte druk bij Van Overtveldt op CD&V om het allemaal nog eens opnieuw te bekijken, nu de benoeming nog niet definitief is", analyseert Wetstraatjournalist Ivan De Vadder. "Die druk kwam er afgelopen weekend ook al van Open VLD, bij monde van Alexander De Croo. "Ook Reynders gaat nu in die richting. Ze leggen allebei de bal in het kamp van CD&V, dus we zullen daar nog eens moeten aankloppen. Maar Griet Smaers (CD&V) zei eind vorige week in "Terzake" dat Vanackere hun kandidaat is en dat hij goed is."

"Het dossier komt op de regeringstafel, maar ik zie hier voorlopig maar heel weinig in bewegen. Iedereen vreest dat bij een eventueel incident bij een volgende politieke benoeming, andere partijen hun benoeming aanvechten. Het gaat om een zeer wankel evenwicht, eigenlijk de essentie van politieke machten. Een kaartenhuisje: als je er een wegtrekt, valt het in elkaar. Ik weet niet of de partijen binnenskamers echt hard op tafel zullen kloppen. Dat moet ik nog wel zien."

Coalitievorming in Gent

Ook te gast in "De ochtend": Siegfried Bracke (N-VA). Hij had het onder meer over de coalitievorming in Gent. Daar zitten momenteel vier partijen om de tafel: de SP.A en Groen in kartel, Open VLD en CD&V. Hij gaat ervan uit dat hij met de N-VA in de oppositie zal zitten en stipt aan dat twee partijen eigenlijk mathematisch overbodig zijn.

"Interessant is de analyse die Bracke maakte. Ofwel krijg je een blauwe burgemeester (Matthias De Clercq, nvr) met een groen programma, wat voor Bracke naar eigen zeggen heel boeiend is om oppositie tegen te voeren. Ofwel krijg je een groene burgemeester met een gematigd programma. En dat, zegt Bracke, zou het beste zijn voor de stad. Dat is in tegenspraak met de voorkeur die de N-VA zelf vroeger uitsprak voor De Clerck als burgemeester."

Gouverneur van Oost-Vlaanderen

En dan is er nog de discussie over wie de nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen wordt. De Vlaamse regering zou voor de vakantie een geselecteerde kandidaat voorstellen, maar die is er nog niet. De N-VA schuift Wim Leerman, directeur bij de stad Aalst, naar voren, Open VLD houdt vast aan de kandidatuur van Kamerlid Carina Van Cauter.

"Er is discussie over de procedure. De N-VA zegt, we hebben de kandidaat geselecteerd die als beste uit de procedure is gekomen. Volgens Open VLD kan dat niet omdat de kandidaten getest zijn door verschillende mensen. Je kan dat niet bij elkaar optellen, zegt Open VLD. Volgens de N-VA kan dat dus wel. Ik vrees dat die discussie nog wel even zal voortduren in de schoot van de Vlaamse regering. Open VLD lijkt nog niet bereid om hier iets af te staan aan de N-VA. Ik zie niet meteen hoe die snel opgelost zou raken."

"In essentie gaat het allemaal over hetzelfde: benoemingen, benoemingen, benoemingen. En aan het einde van de legislatuur durven die kwesties al eens meer komen bovendrijven."

Beluister de analyse van Ivan De Vadder in "De ochtend"

Meest gelezen