Nicolas Maeterlinck

Johan Van den Driessche (N-VA) stapt uit de politiek

Johan Van de Driessche, fractievoorzitter van N-VA in het Brusselse parlement, verlaat de politiek volgende zomer. Hij stapt terug in de bedrijfswereld.

In 2012 werd Van den Driessche lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel-stad. Hij behaalde toen een goede score en werd verkozen. Bij de regionale verkiezingen in 2014 werd hij als lijsttrekker verkozen voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, waar hij tot vandaag nog altijd fractieleider van de N-VA is. In mei 2019 zal hij geen kandidaat zijn voor de parlementsverkiezingen. Einde politieke carrière, met andere woorden.

“Mijn stap naar de politiek was een boeiende periode die ik met veel intensiteit en plezier heb ingevuld. Zowel op inhoudelijk vlak als inzake ervaring was het enorm verrijkend”, zegt Van den Driessche in een persbericht. Hij keert terug naar de bedrijfswereld omdat "de druk op zijn gezinsleven te groot was geworden".

Lang voor het Samusocial schandaal stond ik vrij alleen met de roep naar meer transparantie en goed bestuur 

Johan Van de Driessche, N-VA

 “Ik zal terugkijken op een intense en interessante periode waar ik mee de krijtlijnen heb uitgetekend voor Brussel in een confederaal model en de partij in Brussel mee op de kaart heb gezet”, stelt Van den Driessche. Hij zette zich in Brussel in rond thema’s zoals werk en economie, financiën, band met Vlaanderen, bestuurlijke organisatie en behoorlijk bestuur.

“Lang voor het Samusocial schandaal stond ik vrij alleen met de roep naar meer transparantie en goed bestuur - zoals in het Eurostadion - en ben ik fier dat ik mee de eerste stappen in die evolutie dienaangaande heb kunnen bewerkstelligen”, aldus Van den Driessche.

De N-VA deed het bij de afgelopen verkiezingen niet goed in Brussel. Ze konden in geen van de negentien gemeenten doorbreken. In Brussel-stad haalde de partij maar 3,7 procent. 

Meest gelezen