DELEU / EurekaSlide

Webshops kmo's hebben het moeilijk: te duur en te weinig rendabel

Minder dan de helft (46 procent) van de Belgische zelfstandige ondernemers verkoopt vandaag online, blijkt uit een studie van Unizo. Dat aantal is de laatste jaren niet meer toegenomen. De concurrentie van de grote internationale webshops is groot.

Dat het aantal webshops in ons land niet toeneemt, is een slecht teken volgens Danny Van Assche, voorzitter van Unizo. "We zagen vorig jaar een stagnering en dit jaar zelfs een lichte daling, terwijl we een toename zouden verwachten. We merken nog heel wat koudwatervrees bij de handelaars. Heel wat handelaars weten nog niet goed hoe ze eraan moeten beginnen of hoe ze verdere stappen moeten zetten. Zo'n webshop kost heel veel tijd en investeringen en is niet direct rendabel. Daar zien we dat heel wat handelaars afhaken, terwijl men net moet doorzetten en het aanbod verbeteren."

Van de handelaars die nu geen webshop hebben, heeft 6 procent het wel geprobeerd, maar zegt ermee gestopt te zijn omdat het niet winstgevend was.

Geen vetpot

De omzet van de Belgische webshops blijkt ook geen vetpot. 56 procent van de lokale online verkopers heeft minder dan 10 bestellingen per maand. Slechts 26 procent haalt tussen de 11 en de 50 bestellingen per maand binnen en maar 18 procent heeft er meer dan 50.  Een op drie verkopers geeft aan dat e-commerce hen enkel geld kost en niets opbrengt. 

Uit de studie van Unizo blijkt dat de kmo's concurrentie van de grote internationale webshops als grootste bedreiging voor hun eigen e-commerce zien. Die internationale bedrijven kunnen goedkoper verkopen en sneller en kosteloos leveren. Als tweede belangrijkste bedreiging zien de handelaars de grote kosten in verhouding tot de omzet. De derde reden is dat de uitdagingen om online gevonden te worden erg groot zijn volgens de kmo's.

Extra dienstverlening

Van Assche bevestigt dat de omzet van de retail in ons land achteruitgaat. "Dat komt omdat mensen online in het buitenland kopen", zegt Van Assche. "De lokale kmo's zouden extra diensten kunnen aanbieden bij het online verkopen.  Men zou dan als klant bijvoorbeeld makkelijk langs de fysieke winkel kunnen gaan om zaken te bekijken of uitleg te vragen. Dat kan een concurrentievoordeel zijn tegenover de multinationals."

Meest gelezen