Video player inladen...

Coucke en Francois vragen Parlement behoud fiscale voordelen van het voetbal en strengere reglementering makelaars

Toen op 10 oktober het voetbalschandaal in ons land losbarstte, intussen bekend als Operatie Propere Handen, riepen meteen enkele politici dat de fiscale voordelen voor voetbalclubs moesten worden afgeschaft. De ministers Peeters (CD&V) en De Block (Open VLD) bleven voorzichtiger. Intussen nam de Pro League zelf de vlucht vooruit en kwamen de toplui in de bevoegde kamercommissie uitleg geven bij hun plannen.

"De fiscale voordelen voor sportlui en sportclubs, die zowat 10 jaar geleden door het Parlement goedgekeurd zijn, hebben ervoor gezorgd dat het voetbal in ons land leefbaar, ja zelfs beter bestand werd tegen buitenlandse concurrentie", zo gaf Marc Coucke aan. "De oorspronkelijke bedoeling van die wetgeving, was het zwart geld in het voetbal terug te dringen, maar er ook voor te zorgen dat talentvolle spelers niet meteen naar het buitenland vertrokken, waar ze veel meer konden verdienen en bovendien ook al van een gunstiger fiscaal regime konden genieten," zo zei Pierre Francois. "Voordien waren heel wat voetballers om die reden trouwens net over de grens in het buitenland gedomicilieerd", zo herinnerde Francois de kamerleden aan de vroegere situatie.

Investeren in jeugdwerking rendeert. Denk aan Lukaku, Kompany, Courtois, De Bruyne, die hier zijn doorgebroken voor ze naar het buitenland vertrokken

Clubs genieten van een gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat ze die investeren in de jeugdwerking. "En dat rendeert", zegt Francois. "Toen de regel werd ingevoerd stonden we 47ste op de wereldranglijst, nu staan we op nummer 1. Coucke vult aan: "Heel wat jeugdspelers zijn hier kunnen doorstromen naar het eerste elftal voor ze naar het buitenland vertrokken. Denk aan Lukaku, Kompany, De Bruyne, Courtois, noem maar op. Net die spelers die hier al doorgebroken waren, maken het daarna ook waar in het buitenland. En dat, hoewel die grotere competities nog meer voordelen genieten, zoals de jongere leeftijd waarop ze jeugdspelers al een profcontract mogen aanbieden."

Het Belgisch voetbal terug naar af, zonder gunstmaatregelen

Wie fiscale voordelen afschaft zorgt voor een economisch kerhof

In de 5 grote competities (Engeland, Duitsland, Spanje, Italië, Frankrijk) hebben de clubs veel meer inkomsten uit TV-rechten en merchandising. "Wij moeten het dus met onze jeugdwerking doen. Valt dat fiscaal voordeel weg, dan stort ook de piramide in elkaar", zo pleit Coucke. "In 2017 boekten alle profclubs samen 14 miljoen winst. Maar die komt uit de balansen van de 5 grote clubs in ons land en dan nog afhankelijk van enkele grote transfers die ze kunnen realiseren. De overige 11 uit 1A draaien zowat break even, de ploegen uit 1B maken allemaal verlies. Op 1 na zijn alle clubs uit 1B net om die reden trouwen in buitenlandse handen terechtgekomen. Wie de fiscale voordelen afschaft zorgt voor een economisch kerkhof. Bij Belgische clubs is het groot geld niet te verdienen. Wat binnenkomt, wordt geherinvesteerd in de jeugdwerking."

Wanpraktijken makelaars moeten eruit

Vroeger waren er meer beschermende maatregelen dan nu. Zo is recent nog de opleidingsvergoeding omlaag gehaald (het geld dat clubs kregen voor de jaren die ze hadden geïnvesteerd in de opleiding van een jeugdspeler als die later als profvoetballer een transfer realiseerde). Ook bestond er een reglementering voor makelaars. Maar die is onder andere onder invloed van de Europese regelgeving teruggeschroefd.

"We moeten er voor zorgen dat makelaars alleen nog betaald worden door de spelers zelf, en dat zo lang die makelaar blijft en de speler bij die club speelt waarvoor de makelaar een transfer heeft gerealiseerd", zo geeft Coucke aan. "Nu zijn er nog teveel percentages die worden afgesproken, bijvoorbeeld op een contract voor vijf jaar, maar is de speler alweer na 1 jaar vertrokken. En dat doet de sommen die naar makelaars gaan uiteraard oplopen." Coucke pleit ook voor een Clearing House. Daarin zouden alle transferbedragen, inclusief de percentages voor de makelaars moeten meegedeeld worden, wat voor meer transparantie zorgt.

Wat Coucke en Francois in de kamercommissie kwamen toelichten zijn voorlopig nog maar bedenkingen. De eigenlijke voorstellen moeten van een expertengroep komen. Die wordt gevormd door gewezen politicus en advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie Melchior Wathelet, advocaat Wouter Lambrecht en Pierre Francois zelf. Het is de bedoeling die voorstellen in een Charter te gieten tegen 17 decmber, om het al te laten toepassen tijdens de periode van de wintertransfers in januari. Clubs die zich daar niet aan houden zouden dan eventueel bestraft kunnen worden met verlies van inkomsten uit de TV-rechten of zelfs verlies van hun licentie. Het echte wetgevend werk is natuurlijk voor de politici zelf.   

VIDEO: bekijk hieronder "Terzake" over het bezoek van Marc Coucke aan de kamercommissie

Video player inladen...

Meest gelezen