Groen maakt wetsvoorstel openbaar over ontmanteling kerncentrales: "Marghem moet in actie schieten"

Volgens Groen zorgt de lobbymachine van Engie-Electrabel voor de nodige vertraging bij de ontmanteling van de kerncentrales. Met name energieminister Marie-Christine Marghem wordt met de vinger gewezen: zij zou een wetsvoorstel van de experten van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen al negen maanden stof laten vergaren op haar kabinet.  Het wetsvoorstel legt striktere financiële voorwaarden op aan Engie-Electrabel bij de ontmanteling, en is nu door Groen zelf openbaar is gemaakt. Marghem ontkent dat ze het dossier op de lange baan wil schuiven.  

Het wetsvoorstel, dat 81 pagina's telt, bespreekt hoe de kerncentrales in ons land ontmanteld moeten worden. En vooral: wie dat moet betalen.  Het NIRAS, de beheerder van het nucleaire afval, schat de kost voor het verwerken van het afval op zo'n tien miljard. Daarbij komt nog  de ontmanteling van de kerncentrales zelf, goed voor nog meer miljarden euro's.

In het wetsvoorstel stellen de experten voor dat Engie-Electrabel mogelijke tekorten in haar aangelegde spaarpotje - bedoeld om de ontmanteling te financieren - zelf ophoest. Ook als het bedrijf niet langer de kerncentrales beheert. 

Het wetsvoorstel, dat in principe geheim is, werd al in februari aan de regering voorgelegd. Sindsdien is het echter stil. Groen vreest dat achter de schermen Engie-Electrabel zwaar aan het lobbyen is om de scherpe kantjes uit het wetsvoorstel te krijgen.

"De uiteindelijke wet moet in het belang zijn van de burgers, niet van de energiebedrijven", zegt Groen-Kamerlid Kristof Calvo. "Daarom is het belangrijk dat we dit document openbaar maken: mensen moeten kunnen zien wat de experts hebben voorgesteld."

Groen hoopt met het document niet alleen transparantie in het debat te krijgen, de partij wil de druk ook opvoeren op minister Marghem. "Het is belangrijk dat dit dossier rondgeraakt voor de verkiezingen. Als we willen dat dit lukt, moet dit in het parlement besproken worden voor het einde van het jaar."

Niet geheel verrassend ontkent Marghem de aantijgingen van Groen. "Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid en wil zo'n belangrijk dossier niet doorschuiven naar de volgende legislatuur of naar de volgende generaties."

Groen wil dat Electrabel een spaarpot aanlegt van 15 miljard euro

Groen ziet veel goede ideeën in het wetsontwerp van de experten, maar wil toch nog verder gaan. "De wet voorziet nu al dat Electrabel een spaarpot aanlegt voor de ontmanteling van de kerncentrales, maar het is belangrijk dat er genoeg geld in die spaarpot zit", aldus Calvo.

"Oorspronkelijk dacht men dat de ontmanteling van de kerncentrales drie miljard euro zou kosten. Ondertussen schat men de kosten al op tien miljard euro. We moeten uitgaan van een worst case scnenario."

In zo'n scenario zou de ontmanteling volgens Groen "tot vijftien miljard euro" kunnen kosten, Groen wil dus ook dat de reserves van Electrabel groot genoeg zijn.

Geen uitstel

In een reactie ontkent minister Marghem dat ze het dossier op de lange baan wil schuiven. Op een persconferentie schetste ze uitvoerig dat de regering in juli een wetsontwerp in eerste lezing goedkeurde en die tekst vervolgens aan de Raad van State overmaakte. Intussen wacht Marghem nog steeds op een advies. "Ik ben verbaasd dat de Raad zijn oordeel nog steeds niet klaar heeft. Maar wegens de scheiding der machten kan ik natuurlijk geen druk uitoefenen."

 In de Kamer zei Marghem gisteren dat de tekst op regeringsniveau nog "versterkt" zal worden en dan het best een tweede keer langs de Raad van State passeert. Dreigt het dossier dan toch niet op de lange baan geschoven te worden? Marghem: "Ik verzeker het parlement en de burger een juridisch kader waarin het principe centraal staat dat 'de vervuiler betaalt' (Engie Electrabel, red.) en de consument geen eurocent zal moeten bijdragen. Deze regering neemt haar verantwoordelijkheid en wil zo'n belangrijk dossier niet doorschuiven naar de volgende legislatuur of naar de volgende generaties."

Meest gelezen