Kleurrijke actie in Brussel roept op tot meer aandacht voor diversiteit bij herdenking WO I

In de geschiedenislessen moet er anders gekeken worden naar de Eerste Wereldoorlog, daarbij moet diversiteit nog meer aan bod komen. Dat is gezegd bij een herdenking van de slachtoffers van Wereldoorlog I aan de Vrije Universiteit Brussel. Meer dan 500 kinderen uit 20 Brusselse scholen plantten er een witte bloem in een veld vol rode klaprozen. 

De actie werd door de VUB en GO! Brussel georganiseerd naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Wapenstilstand. Ze willen alle slachtoffers van over de hele wereld van de oorlog herdenken en pleiten meteen ook voor een meer diverse onderwijsaanpak. 

Wat vaak niet aan bod komt in de lessen geschiedenis, is het aandeel van soldaten uit Afrika, het Midden-Oosten en Azië aan Wereldoorlog I, zegt Els Consuegra, professor pedagogie aan de VUB.  "Iets wat we wilden benadrukken met deze actie is dat er in die oorlog heel veel slachtoffers gevallen zijn, niet alleen Europese, maar mensen met heel veel verschillende nationaliteiten. Het is een oorlog die over de hele wereld heeft gewoed. Ook vandaag reiken de effecten bij heel veel oorlogen veel verder dan alleen de locatie waar het conflict zich afspeelt."  

(lees verder onder de foto) 

Het GO! Brussel en de VUB willen daarom werken aan inclusiever geschiedenisonderwijs en aangepast lesmateriaal. Met het project "Molem'back to the future" ontwikkelt de VUB didactisch materiaal, een expo en een stadsspel in Molenbeek dat een globaal perspectief biedt op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog en Brussel zelf als leeromgeving gebruikt. 

Het is ook belangrijk dat kinderen begrijpen wat de mechanismen achter oorlog en conflict zijn, zegt Isabelle Janssens van het GO! Onderwijs. "Wij trekken het open tot op de speelplaats, tot het samen leren samenleven. En wij gaan ook niet uit de weg dat een aantal daden die mensen stellen des mensen zijn. Het is alleen belangrijk om het te blijven opentrekken, om te duiden dat mechanismen terugkeren. En wij moeten proberen van bij de kinderen tot bij de volwassenen om een aantal zaken te voorkomen."

Aan het einde van de herdenking werd de Last Post gespeeld (zie video hieronder):