Laurie Dieffembacq

Koning Albert heeft opnieuw officieel een stafchef, na controverse in 2014

Koning Albert heeft opnieuw officieel iemand aan het hoofd van zijn hofhouding en administratie. Die functie was vacant sinds fregatkapitein Peter Degraer was opgestapt, in juni 2014. Degraer was twee maanden ervoor aangesteld door koning Filip om generaal Vincent Pardoen te vervangen. Die was door de koning ontslagen als Hoofd van het Huis van zijn vader.

De stoelendans toen was opmerkelijk. Vincent Pardoen was sinds jaar en dag een vertrouweling van Albert, en werd door Filip opzijgeschoven na een communicatie op eigen houtje door het Huis van Albert. Koningin Paola had namelijk, zonder toestemming van zoon Filip, een persbericht uitgestuurd, een open brief over haar jongste zoon prins Laurent, die in coma in het ziekenhuis lag.

Van mijn kinderen is op dit moment Laurent de meest kwetsbare en ik schenk hem al mijn affectie en mijn aandacht.

Koningin Paola, 2 april 2014

Dat een koningin een persbericht uitstuurt, is opmerkelijk, en ook de inhoud stuitte zoon Filip tegen de borst: “Zeer oprecht wil ik u graag mijn gevoelens als moeder laten kennen. Van mijn kinderen is op dit moment Laurent de meest kwetsbare en ik schenk hem al mijn affectie en mijn aandacht.” Het persbericht moest de kritiek counteren die opgelaaid was toen Albert en Paola niet meteen uit vakantie terugkeerden om hun zoon te bezoeken.

Hetze tussen Filip en Albert

Paola schrijft ook dat ze zich zorgen maakt over Laurent, en vooral dat schiet bij Filip in het verkeerde keelgat, die sinds de troonswissel zijn best doet om Laurent in ere te herstellen: “Vooral zijn toekomst baart ons zorgen. Na het verlaten van het ziekenhuis zal Laurent een leven moeten kunnen opbouwen waarin hij zich samen met Claire, Louise, Nicolas en Aymeric kan ontplooien en gewaardeerd voelen, met onze steun en hulp.”

Vooral zijn toekomst baart ons zorgen. Na het ziekenhuis zal Laurent een leven moeten kunnen opbouwen waarin hij zich kan ontplooien en gewaardeerd voelen.

Koningin Paola, 2 april 2014

Albert plooit zich niet naar de wensen van zijn zoon. Vincent Pardoen blijft ondanks het ontslag aan als persoonlijke raadgever van koning Albert, en blijft ook het Huis managen, waardoor Degraer het na twee maanden voor bekeken houdt. Net op het moment dat koning Albert een uitzonderlijk interview heeft toegestaan aan de Franstalige zender RTL, opnieuw zonder medeweten van het paleis.

Geen demarche van paleis

Sindsdien is de functie vacant, en heeft niemand nog geprobeerd ze in te vullen. Tot deze week. Maandag 5 november is Luitenant-Kolonel SBH Michel Flohimont aangeduid als Hoofd van het Huis van Zijne Majesteit Koning Albert II, zo meldt het paleis. Geen demarche deze keer van koning Filip. Wel van het Huis van Albert zelf.

Pardoen combineerde de functies van raadgever en Hoofd van het Huis, maar krijgt nu dus versterking voor het dagelijks beheer. Flohimont zal onder meer de agenda van Albert en Paola en hun personeel opvolgen. Pardoen, intussen al 72, kan het daardoor rustiger aandoen, en zich alleen nog concentreren op zijn taak als persoonlijk raadgever van de afgetreden vorst.

Meest gelezen