Videospeler inladen...

Van Overtveldt: "Minstens een derde vrouwen bij de Nationale Bank, maar quota in directiecomité niet mogelijk"

Vanaf 2023 moet de Regentenraad van de Nationale Bank voor minstens een derde uit vrouwen bestaan. Dat staat in een hervormingsplan van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Er moeten minder bestuurders zijn bij de bank, minder politieke benoemingen en meer vrouwen, maar quota in het directiecomité zijn niet mogelijk.

Vorige week kwam er veel protest nadat bekend raakte dat Steven Vanackere (CD&V) wordt voorgedragen als directeur bij de Nationale Bank. Hij zal Marcia De Wachter vervangen, wiens termijn erop zit. Maar daarmee verdwijnt de laatste vrouw uit het bestuur van de Nationale Bank en blijven er enkel mannen over. Uit verschillende hoeken, meerderheid en oppositie, kwam daar felle kritiek op.

Om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen komt Van Overtveldt nu met een plan om de Regentenraad van de Nationale bank te hervormen. Dat plan bestaat uit drie punten.

Meer vrouwen

Vanaf 2023 moet minstens een op de drie leden van de Regentenraad een vrouw zijn. Vandaag moeten beursgenoteerde bedrijven al voor een derde vrouwelijke bestuurders hebben, bij de Nationale Bank wordt dat principe ook ingevoerd. Dat kan pas over enkele jaren, wanneer de mandaten van de huidige bestuursleden aflopen. 

Verder zal ofwel de gouverneur ofwel de voorzitter van de Regentenraad een vrouw moeten zijn. Dus: Pierre Wunsch (MR) is gouverneur, dat betekent dat de voorzitter van de Regentenraad een (Nederlandstalige) vrouw zal moeten worden.

"Het is een verplichting voor privébedrijven om vrouwelijke bestuurders te hebben, de Nationale Bank moet dat voorbeeld volgen. Ik voel ook dat dit gedragen wordt in de samenleving", aldus Van Overtveldt.

Wat de directie betreft, ligt de zaak moeilijker. "Voor het directiecomité zijn quota niet evident", zegt Van Overtveldt, "vanwege bekwaamheidseisen van de Europese Centrale Bank. Die zal niet zomaar aanstellingen aanvaarden op basis van geslacht".

De Croo vindt voorstellen niet verregaand genoeg

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD), die vorige week de discussie mee op gang trok, is tevreden met de voorstellen van Van Overtveldt. Volgens De Croo gaan ze echter niet ver genoeg. De Croo wil dat niet enkel de Regentenraad een derde uit vrouwen bestaat, maar ook het directiecomité.  "De voorstellen die nu op tafel liggen voor 1/3 vrouwen gelden enkel voor de Regentenraad", stelt hij vast.

Het directiecomité maakt deel uit van die Regentenraad, maar met de voorstellen van Van Overtveldt is het nog steeds mogelijk dat er geen enkele vrouwelijke directeur is, terwijl de Regentenraad in zijn geheel wel voor een derde uit vrouwen bestaat.  

Minder postjes

Van Overtveldt wil het aantal mandaten bij de Nationale Bank verminderen. Hij probeerde dat al eens aan het begin van de legislatuur, maar vond daar toen geen meerderheid voor.

Het zogeheten "College voor Censoren" wil Van Overtveldt afschaffen, daarin zitten op dit moment tien bestuursleden. De bevoegdheden van dat college wil de minister overhevelen naar de Regentenraad. Maar ook in die Regentenraad wordt het mes gezet: nu zitten daar 14 mensen in, daar zouden er maar acht van mogen overblijven. Twee van de acht leden van de Regentenraad zouden onafhankelijk moeten zijn.

Binnen de politieke postjes wil Van Overtveldt dat de regio's (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) ook allemaal één bestuurder mogen aanduiden. De macht van de federale regering wordt dus ingeperkt.

Bekwame bestuurders

Tot slot wil Van Overtveldt dat nieuwe bestuurders bij de Nationale Bank eerst een hoorzitting ondergaan in het parlement. Bij die hoorzitting mogen ook experts aanwezig zijn om te controleren of de nieuwe bestuurder wel geschikt is voor de functie.

Van Overtveldt gaat de voorstellen bespreken binnen de regering.

Herbeluister het gesprek met minister Van Overtveldt:

Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) juicht de voorstellen van Van Overtveldt toe, maar hij wil graag nog verder gaan. Hij vindt dat niet alleen de Regentenraad, maar ook de directie van de Nationale Bank voor een derde uit vrouwen moet bestaan.

VIDEO: bekijk hieronder de reportage van "Terzake"

Videospeler inladen...

VIDEO: bekijk hieronder het volledige interview met minister Van Overtveldt in "Terzake"

Videospeler inladen...

Meest gelezen