Video player inladen...

Brusselse ambtenaren leggen het werk neer voor meer loon

In Brussel hebben ambtenaren van de gemeenten, van de OCMW's en de openbare ziekenhuizen het werk neergelegd. Ze zijn ontevreden over hun loon en over de werkdruk. Ambtenaren die in Wallonië of Vlaanderen werken, verdienen tot 15 procent meer dan hun collega's in Brussel.

Enkele honderden personeelsleden van de 19 Brusselse gemeentediensten (zonder onderwijs), OCMW's en publieke ziekenhuizen van het Iris-netwerk trekken donderdag door de straten van Brussel om te betogen voor een loonsverhoging. Het gemeenschappelijk vakbondsfront trekt naar het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) om daar een eisenbundel voor te leggen.

De belangrijkste eis van de bonden is een verhoging van 10 procent van de barema's. De lonen van de Brusselse lokale ambtenaren zijn lager dan die van hun Vlaamse en Waalse tegenhangers en een loonsverhoging laat al 10 jaar op zich wachten. Om die eis in te willigen gaan ze nu aankloppen op gewestelijk niveau bij minister-president Vervoort, want op gemeentelijk niveau kregen eisen van de vakbonden geen weerklank.

We willen dat die salaristekorten erkend worden. Want wij zijn de armste van het land

Sophie Faut, vakbond VSOA-SLFP

"Beide partijen spelen de bal door naar elkaar en wij zitten ertussen. We moeten een stap vooruit zetten om de onderhandelingen in gang te zetten. We willen nu dat die salaristekorten erkend worden. Want wij zijn de armste van het land", zegt Sophie Faut van vakbond VSOA-SLFP.

De vakbonden eisen dat de werknemers van niveau E naar niveau D gaan, want velen klagen dat ze met de huidige lonen de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Bovendien wordt het werk steeds zwaarder. "Onze eis voor een loonsverhoging is cruciaal, want de werkdruk is reëel", stelt Maxime Nys van ACOD-CGSP. De oudere personeelsleden gaan met pensioen en worden niet vervangen. Op het terrein merken we dat de personeelsleden het niet meer aankunnen."

De tekorten aan personeel en de te hoge werkdruk moet volgens de vakbonden opgevangen worden via een collectieve arbeidsduurvermindering met loonbehoud en compenserende aanwervingen. Het personeel van de OCMW's en de vijf openbare ziekenhuizen van het Iris-netwerk klagen dat het steeds moeilijker wordt om echte zorg te voorzien in de huidige omstandigheden.

We werken in de ziekenhuizen te vaak met een minimumbezetting. We kunnen geen deftige zorg meer geven

Erik Walraevens, vakbond VSOA-SLFP

"We werken in de ziekenhuizen te vaak met een minimumbezetting. We kunnen geen deftige zorg meer geven, want we moeten steeds sneller en efficiënter werken zonder naar de noden van de mensen te kijken. We gaan naar rendement zonder kwaliteit", verklaart Erik Walraevens van VSOA-SLFP. Het vakbondsfront bezorgde vorige maand al 10.000 handtekeningen aan het kabinet-Vervoort en legde toen een eerste keer het werk neer tijdens een werkonderbreking. Acties zullen nu maandelijks volgen.

"We zijn momenteel heel braaf geweest, nu is het iets harder met deze betoging. We zullen onze eisenbundel overhandigen en we verwachten echt een antwoord van Vervoort. Indien nodig zullen onze acties de komende maanden crescendo gaan", aldus ACOD-vakbondsman Nys. 

Meest gelezen