Video player inladen...

Competenties worden steeds belangrijker voor werkgevers

55 procent van de Vlaamse ondernemingen en organisaties werken al competentiegericht.  Ze maken steeds meer gebruik van de kennis, vaardigheden en talenten van hun werknemers. Dat leidt de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen SERV af uit zijn nieuwe ondernemersenquête.

 "In 2020 zullen meer bedrijven (...) een strategisch competentiebeleid voeren". Zo stond het in artikel 11.4 van het Pact 2020 waarin de Vlaamse regering de 20 doelstellingen liet vastleggen die ze wil bereiken tegen 2020. Omdat het niet bij een loze belofte zou blijven,  monitort de SERV of bedrijven en organisaties die doelstelling waar maken.  Driejaarlijks houdt de SERV een ondernemingsenquête.  De resultaten van de laatste enquête tonen aan dat werkgevers steeds meer gebruik maken van competenties van hun werknemers.

ICO-2020: graadmeter voor competentiebeleid

ICO 2020 staat voor Indicator Competentiegerichte Ondernemingen. Met een ICO 2020-score drukt de SERV uit hoe competentiegericht ondernemingen en organisaties  werken.  In de driejaarlijkse ondernemersenquete van de SERV krijgen bedrijven en organisaties een lijst met 13 vragen die peilen naar hoe ze met competenties omgaan.

Veel vragen gaan over opleidingen en ontwikkelingstrajecten die het bedrijf organiseert voor het personeel. Ook de organisatie van het werk wordt onder de loep genomen: is er teamwork, werkoverleg of jobrotatie? Wordt er gewerkt met competentieprofielen bij de aanwervingen? Worden werknemers betrokken bij de kwaliteitszorg en verbetering van producten of diensten?  Bedrijven en organisaties kunnen op de vragenlijst maximaal 15 punten halen. Wie meer dan de helft scoort (8/15), voldoet aan de criteria voor een strategisch competentiebeleid.    

Meer dan de helft werkt al competentiegericht

In de enquête van 2018 halen 55,1  % van de ondernemingen en organisaties al voldoende punten.  Bijna 15% meer dan vier jaar geleden. Toen waren dat er nog maar 40,3 %. Zowel kleine  bedrijven (10 tot 49 werknemers) als grote  (+ 200 werknemers) bedrijven halen een betere ICO 2020-score in 2018. Bij kleine bedrijven werk al 49 procent competentiegericht. Bij grote bedrijven is dat al 87,5 %.

De sector die het best scoort qua competentie , is de quartaire sector, die van de niet-commerciële gesubsidieerde dienstverlening. Denk aan onderwijs, zorg, leger en politie. 73,3 % haalt daar de ICO-score van 8/15). In de  bouwsector is dat maar 28 %. 

Competentiebeleid is economisch zinvol

Competentiegericht werken is ook economisch zinvol, meent de SERV.  Bedrijven met een goede  ICO-score halen, brengen vaker nieuwe of verbeterde producten of diensten op de markt.  Ze halen daar meer omzet uit.   En ze halen een hoger innovatiecijfer: een groter deel van hun omzet halen ze uit verbeterde of nieuwe producten of diensten. De SERV pibliceerde ook een lijst met inspirerende praktijkvoorbeelden van bedrijven en organisaties die werk maken van een strategisch competentiebeleid.

Bekijk hieronder het gesprek met SERV-voorzitter Hans Maertens in "De Markt":

Video player inladen...

Meest gelezen