Regering maakt 2,2 miljoen euro vrij voor aanpak Afrikaanse varkenspest

De regering maakt 2,2 miljoen euro vrij om de operationele kosten te dekken van het federaal voedselagentschap (FAVV) bij de aanpak van de Afrikaanse varkenspest. De ministerraad heeft de uitbraak van de ziekte daarvoor erkend als "onvoorzien incident".

Volgens minister van Landbouw Denis Ducarme kan het FAVV met het vrijgemaakte budget van 2,2 miljoen euro 21 voltijdse medewerkers aantrekken om de uitbraak van Afrikaanse varkenspest aan te pakken. Het geld moet ook helpen de kosten van de analyses in de laboratoria te dekken.

Het sanitair fonds heeft intussen al 1,166 miljoen euro uitgekeerd aan kwekers als schadevergoeding voor de preventieve slachtingen van hun dieren. Dat komt volgens de minister neer op 97 procent van het totale bedrag. Ducarme is tevreden over het snelle en efficiënte werk. "Het is immers van essentieel belang snel hulp te bieden aan de kwekerijen die werden getroffen door een moeilijke, maar noodzakelijke beslissing".

Ducarme herinnert eraan dat sinds de ontdekking van een haard van de ziekte bij everzwijnen in zuid-Luxemburg op 13 september, verschillende preventieve maatregelen werden genomen om te voorkomen dat varkenskwekerijen zouden worden getroffen door het virus. Zo een besmetting zou immers "catafstrofale" gevolgen hebben voor de sector, die goed is voor 15.000 rechtstreekse jobs en 4.039 bedrijven.

Meest gelezen