Vlaams Belanger zet stap opzij in Grimbergen: coalitie Open VLD-Vernieuwing-N-VA kan doorgaan

Luk Raekelboom stapt uit de fractie van Vernieuwing. Dat laat hij weten in een persbericht. De Open VLD-top had haar lokale leden in Grimbergen voor een ultimatum gesteld. Ze moesten ervoor zorgen dat de Vlaams Belanger een stap opzijzetten, anders mocht de coalitie tussen Open VLD, Vernieuwing en N-VA niet doorgaan.

"Uit mijn laatste gesprek met de lokale Open VLD-ploeg bleek dat de beslissing van de statutaire commissie onomkeerbaar was. In die omstandigheden is er geen andere beslissing mogelijk dan uit de fractie van Vernieuwing te stappen", aldus Raekelboom. "Dat valt mij ook menselijk heel zwaar. Enkel door die stap te zetten, kan de hele zaak gedeblokkeerd worden en kan de coalitie doorgaan."

Wat was er weer aan de hand in Grimbergen?

Vrij snel na de verkiezingsuitslagen op 14 oktober kondigden Open VLD, Vernieuwing en N-VA aan dat ze samen een nieuwe coalitie zouden vormen in Grimbergen. Maar dat was buiten Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten gerekend. Toen zij te horen kreeg dat één van de verkozenen - Luk Raekelboom - van Vernieuwing nog steeds lid is van Vlaams Belang en bovendien voor de partij werkt, beval ze een onderzoek door de statutaire commissie.

De Open VLD-commissie liet een tweetal weken later weten dat een coalitie met Vernieuwing enkel kon op één van drie voorwaarden: ofwel moest Raekelboom zijn partijkaart inleveren en z'n job bij Vlaams Belang opgeven, ofwel afstand doen van zijn zitje in de gemeenteraad of als onafhankelijk gemeenteraadslid zitten. Het is dus dat laatste geworden.

"Absurde interpretatie van cordon sanitaire"

De lijsttrekker van Open VLD Chris Selleslagh laat nu weten dat de weg openligt voor een coalitie tussen de lijst Vernieuwing, N-VA en de liberalen. "Voor ons is er nu niets meer dat een coalitie tegenhoudt", zegt Selleslagh. De drie partijen zitten morgenmiddag rond de tafel. 

Luk Raekelboom moet dienen als een soort zondenbok, waardoor Open VLD de indruk kan geven dat men witter dan wit wast

Bart Laeremans, kopman van lijst Vernieuwing

De kopman van de lijst Vernieuwing Bart Laeremans is niet te spreken over de houding van Open VLD-top in het debat. Hij vindt het onderzoek van de statutaire commissie een "grove, verregaande onrechtvaardigheid" en spreekt van een "absurde interpretatie van het cordon sanitaire."

"Het blijft voor ons een absurd, onwezenlijk en ongezien verhaal dat de moederpartij van een coalitiepartner zomaar oplegt dat een van onze verkozenen onze fractie moet verlaten", zegt hij. Volgens de lijsttrekker was Raekelboom verkozen op "een zuiver lokale lijst, met een zuiver Grimbergs programma, die bovendien op geen enkele wijze gesponsord werd vanuit partijhoek".

Raekelbooms activiteiten voor Vlaams Belang zouden dan ook losstaan van zijn engagement voor de lijst Vernieuwing. "Zonder dat iemand van de gemeenteraad dat heeft gewild, moet Luk nu als een zwart schaap op zoektocht naar een positie tussen meerderheid en oppositie in. Plaats je maar even in zijn situatie!", aldus Laeremans.

video: bekijk hier het verslag uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen