23-10-1918: Wilson aanvaardt Duits verzoek voor wapenstilstand

Op 23 oktober 1918 laat de Amerikaanse president Wilson weten dat hij het Duitse verzoek om een wapenstilstand aanvaardt. Aan het front beweegt er weinig.

De Amerikaanse president Wilson reageert dan toch gunstig op het laatste Duitse antwoord op zijn eisen. DIe eisen stelde hij om de Duitse vraag om een wapenstilstand en vredesbesprekingen te aanvaarden.

President Wilson, omring door de leden van zijn regeringsploeg

In een nieuwe nota aan de Duitse regering zegt Wilson dat hij de kwestie van een wapenstilstand aan de Geallieerde regeringen zal overmaken. Daarmee is de weg open voor concrete onderhandelingen.

Karikatuur van " de grote idealist Wilson" in het Duitse satirische weekblad Lustige Bläter ( februari 1918)

Hij voegt er echter meteen aan toe dat de enige gerechtvaardigde wapenstilstand er een is die het Duitsland “onmogelijk maakt de vijandelijkheden te hervatten”. Hij herhaalt dat het de militairen zullen zijn die de voorwaarden van een wapenstilstand zullen opstellen. 

"Gladiator Foch heeft de Duitsland op de knieën gekregen, het is nu wachten of 'keizer' Wilson de duim naar omhoog of omlaag zal steken" (De Amsterdammer, 26-10-1918)

Bovendien blijft de president een echte verandering van regime in Duitsland eisen. Hij eindigt met de waarschuwing dat de volkeren van de wereld geen vertrouwen kunnen hebben in hen die tot  nu toe de “meesters van de Duitse politiek” waren.

De Amerikaanse regering kan alleen maar met de “ware vertegenwoordigers van het Duitse volk” over vrede praten. “Als ze nu moet handelen met de militaire meesters en de monarchale autocraten van Duitsland (…) dan moet ze geen vredesonderhandelingen vragen, maar de capitulatie.”

Links, "zal het Duitse volk de keizer in het water gooien of zal hij zelf springen ?" ( Washington Times, 20-10-1918). Rechts, "vervoegen de keizers Willem van Duitsland en Karel van Oostenrijk de club van de ex-vorsten? Daar zitten al de afgetreden Bulgaarse en de Griekse koningen en aan de muur hangt een portret van de vermoorde Russische tsaar" (uit de in de Chicago verschijnende Poolse krant, Dziennik Chicagogski, 21-10-1918).

Weinig beweging aan het front

Nergens aan het Westelijke front wordt veel vooruitgang geboekt. In Noord-Frankrijk neemt het Britse leger lanzaam Valenciennes in de tang.

Het officiele bericht van het Belgische leger zegt: "Niets te vermelden in de Legergroep Vlaanderen, behalve een opmars van het Franse leger op de rechteroever van de Leie, tijdens dewelke het Waregem veroverde en 200 krijgsgevangenen maakte”.

Een Franse soldaat en vooral jonge kijklustigen aan het station van Waregem. Voor hun vertrek hebben de Duitsers de sporen vernield en het gebouw opgeblazen (collectie Stadsarchief Waregem).

In Maldegem laat het Belgisch leger aan de bevolking weten dat het ten strengste verboden is Duitse soldaten, in uniform of burgerplunje, onderdak te geven. Wie hen niet onmiddellijk aangeeft, dreigt voor "medeplichtigheid met de vijand" gestraft te worden.

Nogal wat gedeserteerde Duitse soldaten hebben zich in burger gekleed en proberen zo aan krijgsgevangenschap te ontsnappen.

Collectie tekstafiches Gemeentearchief Maldegem

Meest gelezen