Vastbenoemde ambtenaren behouden dan toch loon na dertig dagen ziekte

Vastbenoemde Vlaamse ambtenaren zullen na dertig dagen ziekte dan toch niet terugvallen op een ziekteuitkering. Dat is vernomen bij de vakbonden na overleg met het kabinet Vlaams minister Liesbeth van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). 

Er is een belangrijke angel gehaald uit de onderhandelingen over de grote hervorming van het Vlaamse ambtenarenstatuut die minister Homans wil doorvoeren.

Om het statuut tussen contractuele en statutaire / vastbenoemde ambtenaren zo gelijk te trekken, wilde  Homans de ziekteverlofregeling voor de statutairen aanpassen, waardoor zij na 30 dagen ziekte zouden terugvallen op 65 procent van hun salaris. 

Omdat dit laatste een groot struikelblok was voor de vakbonden, heeft Homans nu ingebonden.  "We zijn heel blij dat de ziekteregeling van de baan is, maar we zijn er nog niet", zegt Ilse Remy van ACV Openbare Diensten. De bonden gaan hun achterban raadplegen en keren op 26 november terug naar de onderhandelingstafel.

Ontslagregeling

Ook ACOD-secretaris Jan Van Wesemael zegt dat er vooruitgang geboekt is, maar dat er nog een aantal zaken moeilijk te slikken zijn voor de bonden. Het gaat daarbij om de ontslagregeling. "Twee negatieve evaluaties op een hele carrière zouden genoeg zijn om iemand te ontslaan, dat kunnen wij moeilijk aanvaarden", aldus Van Wesemael.

Eenzelfde geluid is te horen bij Remy. "De ontslagmogelijkheden zijn heel soepel, en er is ook nog niks gedaan voor bijvoorbeeld bescherming van de mensen tegen politieke druk."

Homans bevestigt

Volgens het kabinet-Homans is de hervorming van de ziekteverlofregeling inderdaad uit het ontwerpbesluit gehaald, maar gebeurt dat "omdat we willen zien hoe de hervormingen federaal evolueren en om daarmee zoveel mogelijk te kunnen afstemmen".

"De andere elementen, zoals de ontslagregeling voor statutaire ambtenaren en meer mogelijkheden voor contractuele tewerkstelling, blijven erin staan", stelt het kabinet in een korte mededeling.

Meest gelezen