Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Amnesty International trekt eretitel van Aung San Suu Kyi in

Aung San Suu Kyi is niet langer Ambassador of Conscience Award, de hoogste eretitel die Amnesty International jaarlijks uitreikt. De mensenrechtenorganisatie is van oordeel dat de Myanmarese regeringsleider verraad pleegt aan de waarden die ze ooit vertegenwoordigde. 

Op zondag 11 november liet Kumi Naidoo, de secretaris-generaal van Amnesty, aan Aung San Suu Kyi weten dat de eretitel die haar in 2009 werd toegekend niet langer van toepassing is op haar. Kumi Naidoo is teleurgesteld dat Aung San Suu Kyi halverwege haar ambtstermijn en exact acht jaar na haar vrijlating uit huisarrest "haar politieke en morele autoriteit nog altijd niet heeft aangewend om op te komen voor mensenrechten, rechtvaardigheid en gelijkheid". De gruweldaden die het Myanmarese leger pleegt en de toenemende onderdrukking van de vrije meningsuiting laten haar ogenschijnlijk koud, benadrukt Amnesty.

We hadden verwacht dat je jouw morele autoriteit zou inzetten om te strijden tegen onrecht

"Wij hadden verwacht dat je als Gewetensambassadeur van Amnesty International jouw morele autoriteit zou inzetten om te strijden tegen onrecht waar ook, en niet in het minst in Myanmar zelf", schreef Kumi Naidoo in zijn brief aan Aung San Suu Kyi. "We zijn diep geschokt dat je niet langer hoop, moed en mensenrechtenstrijd symboliseert. Amnesty International kan jouw status als Gewetensambassadeur niet langer verantwoorden."

Aung San Suu Kyi werd in april 2016 de facto leider van de burgerregering in Myanmar. Al die tijd is de regering volgens Amnesty betrokken bij het plegen of bestendigen van mensenrechtenschendingen.

De mensenrechtenorganisatie heeft herhaaldelijk aangeklaagd dat Aung San Suu Kyi zich niet uitsprak tegen misbruiken gepleegd door het leger tegen de Rohingya in de provincie Rakhine. "Deze bevolkingsgroep gaat in Myanmar al jaren gebukt onder een apartheidssysteem met systematische segregatie en discriminatie. Tijdens een golf van geweld tegen de Rohingya heeft het Myanmarese leger duizenden mensen gedood, meisjes en vrouwen verkracht, jongens en mannen gefolterd en opgesloten, en honderden huizen en dorpen platgebrand. Meer dan 720.000 Rohingya moesten naar Bangladesh vluchten", zegt Kumi Naidoo.

Ze ontkent de ernst en schaal van de gruwel

De burgerregering heeft geen controle over het leger, maar Aung San Suu Kyi en haar kabinet hebben de veiligheidstroepen beschermd tegen aansprakelijkheidsclaims door mensenrechtenschendingen te minimaliseren of te ontkennen, en door internationaal onderzoek naar de schendingen te belemmeren. "Het stilzwijgen van Aung San Suu Kyi over dit onrecht is één van de redenen waarom we haar status als Gewetensambassadeur niet langer kunnen rechtvaardigen", benadrukt Kumi Naidoo. "Ze ontkent de ernst en schaal van de gruwel. Er is dus weinig toekomstperspectief voor de honderdduizenden Rohingya in Bangladesh of de honderdduizenden die nog in Rakhine achterbleven."

Meest gelezen