© Ralf Kistowski - creative.belgaimage.be

Beschermde wulp en grutto riskeren hun leven als ze de grens oversteken

Natuurpunt wil dat enkele bedreigde vogelsoorten beter beschermd worden. Het gaat meer bepaald om de wulp en de grutto, weidevogels die in ons land broeden maar overwinteren in het zuiden van Europa. De vogels vliegen tijdens die trektocht over Frankrijk en daar worden ze heel vaak beschoten door Franse jagers. Natuurpunt vindt dat onbegrijpelijk omdat Vlaanderen, maar ook Nederland, honderduizenden euro's investeren om de bedreigde vogels te beschermen.

"In Vlaanderen is een soortbeschermingsplan opgestart voor de wulp en grutto", vertelt Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Dat betekent dat er geïnvesteerd is in weidevogelreservaten, maar dat er ook subsidies zijn uitgekeerd aan landbouwers om maatregelen te nemen ten voordele van de dieren."

Ook Nederland heeft fors geïnvesteerd in de bescherming van de twee bedreigde vogelsoorten. "Nederland heeft een tijdje geleden gevraagd aan Frankrijk om de jacht op de grutto en de wulp te schorsen. Het is twee keer gelukt om die jacht voor vijf jaar te schorsen. Maar nu wil Frankrijk die schorsing niet meer verlengen, of enkel voor één jaar", zegt Moeremans. 

"Een onbegrijpelijk beslissing, zeker als je ziet dat de situatie voor beide vogelsoorten niet veranderd is", vult Moeremans aan.  "Eigenlijk zijn de investeringen van Nederland en Vlaanderen dan weggegooid geld." 

Meest gelezen