Binnenkort propere vrachtwagens op onze wegen: Europees Parlement keurt strengere uitstootnormen goed

Het Europees Parlement legt strengere uitstootnormen op voor vrachtwagens. Tegen 2025 moet de CO2-uitstoot 20% lager liggen dan in 2019. Tegen 2030 moeten vrachtwagens hun uitstoot verminderen met 35%. Het parlement moet nu onderhandelen over het finaal akkoord met de lidstaten.

Het oorspronkelijk voorstel van de Europese Commissie vroeg een vermindering van de C02-uitstoot van vrachtwagens met 30% tegen 2030. Maar de milieucommissie vond die doelstelling niet ambitieus genoeg. Zij willen een verlaging met 35%. Het Europees Parlement stelt daarom een tussentijdse doelstelling voor. Tegen 2025 moet de uitstoot van vrachtwagens 20% lager liggen dan in 2019, om zo tegen 2030 de ambitieuze doelstelling van 35% te behalen.

Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) is tevreden met de ambitieuze doelstellingen om de uitstoot van vrachtwagens te verminderen. “Willen we effectief onze klimaatafspraken nakomen en 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030, dan hebben we deze normen echt wel nodig”, zegt Demesmaeker. 

Het is de eerste keer dat er normen op tafel liggen om de uitstoot van vrachtwagens te verminderen. Vrachtwagens zijn verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot, in ons land zelfs voor 32 procent. In oktober werden al strengere uitstootnormen voor auto’s opgelegd. 

Meest gelezen