Heeft uw baby meer kans op een hechtingsstoornis als hij of zij snel naar de crèche gaat?

Wellicht een vraag waar elke kersverse papa en mama over nadenkt: vanaf welke leeftijd breng ik mijn kind naar de crèche of een onthaalouder? Moet ik het langer thuis houden en wil ik zelf langer thuisblijven met de baby of net niet? Het radio1-programma "Bij Debecker" boog zich over de kwestie.

Om iedere ouder meteen gerust te stellen: er is geen "goed" antwoord op die vragen. Hoe een kind hecht hangt af van tal van factoren. Er is wel zoiets als een "hechtingstheorie". Dat gaat over de ontwikkeling van vertrouwen dat een kind krijgt in de ouder als zorgfiguur bij stress. 

Vertrouwen en zorg

"Kinderen die minder vertrouwen en zorg ontwikkelen wachten langer met het delen van problemen waardoor stress meer kan woekeren en een impact heeft op hun gezondheid", vertelt Guy Bosmans, orthopedagoog aan de KULeuven.

Ongeveer 40 procent van de bevolking is onveilig gehecht.

Hoe zich dat gaat uiten is verschillend. Er valt geen lijn in te trekken. Dat kan gaan van een kind dat eerder gesloten lijkt tot een impulsief kind of eentje dat snel agressief reageert. "Veel heeft te maken met temperament."

"Ongeveer 40 procent van de bevolking is onveilig gehecht", zegt Bosmans "en de meerheid daarvan doet het zeer goed." Het blijkt an sich geen groot probleem te zijn, dat onveilig gehecht zijn. "Pas wanneer er een cumulatie van problemen en risicofactoren opduiken en als je pecht hebt dat je in een stresserende omgeving terecht komt, dan zal de impact groter zijn bij onveilig gehechte personen."

De waarde van tijd samen is zeker iets om in rekening te brengen.

Beperken van wie de baby omringt?

Vertrouwen en zorg opbouwen bij een baby kan van meer personen komen dan enkel de mama en/of de papa. "Gehechtheid kun je opbouwen met eender wie en met meerdere mensen", legt Bosmans uit "als je je kind op jonge leeftijd naar de crèche of onthaalmoeder brengt, dan hangt veel af van hoe de organisatie daar verloopt. Er is in onderzoek geen verband gelegd tussen crèche en latere ontwikkeling. Dat is natuurlijk ook moeilijk om aan te tonen, mocht dat wel zo zijn."

Dat neemt niet weg dat het argument in de andere richting ook waardevol is. "Hoe meer tijd je met het kind doorbrengt, hoe meer kans dat het kind krijgt om te leren van jou dat je beschikbaar bent als zorgfiguur. De waarde van de tijd samen is zeker iets om in rekening te brengen."

Meest gelezen