Komt er een Europees centrum voor infectieziekten? "De studies zijn moeilijk, duur en momenteel inefficiënt"

De Vlaamse topwetenschapper Herman Goossens wil een Europees onderzoekscentrum voor infectieziekten bouwen. Dat schrijft de Gazet van Antwerpen. Er wordt binnen Europa al heel wat onderzoek gedaan naar de bestrijding van infectieziekten en nieuwe soorten antibiotica. Maar Goossens vindt de huidige onderzoeken "momenteel inefficiënt en daardoor te duur".

Het is een boodschap die bij de start van de wintertijd ieder jaar opnieuw opduikt: te veel antibiotica gebruiken leidt tot een toegenomen resistentie van bacteriën. Daarom wordt er binnen Europa al heel wat onderzoek gedaan naar methoden om die weerstand zo veel mogelijk tegen te gaan en ook naar nieuwe soorten antibiotica. 

Maar volgens Herman Goossens, microbioloog aan de UA, verlopen die huidige Europese onderzoeken te weinig gecoördineerd. Hij gaat daarom een plan uitwerken voor een Europees centrum voor klinisch onderzoek naar infectieziekten. "Er is al veel Europees belastingsgeld geïnvesteerd in klinisch onderzoek van infectieziekten en we hebben al een groot netwerk van ziekenhuizen en laboratoria. Het zou doodjammer zijn moesten we hier niet kunnen op verder bouwen om onderzoek op lange termijn uit te bouwen. Want de studies zijn zeer moeilijk, duur en momenteel inefficiënt."

Waaraan is die ineffecitiëntie te merken? "Een bedrijf contacteert een ziekenhuis om een nieuw antibioticum of vaccin te testen. Er wordt een studie opgezet, de studie is afgelopen en het houdt op," verduidelijkt Goossens. "Een ander bedrijf gaat daarna opnieuw een antibioticum uittesten, opnieuw ziekenhuizen contacteren, een studie uitvoeren en dan houdt het weer op." 

Je hebt maar één à twee weken de tijd om de infectie te herkennen en de patiënt te behandelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kankeronderzoek

Microbioloog Herman Goossens

Bij infectieziekten gaat het bovendien vaak om om acute infecties die snel behandeld moeten worden. "Je hebt maar één à twee weken de tijd om de infectie te herkennen en de patiënt te behandelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld kankeronderzoek," benadrukt Goossens. "Je hebt dus goed getrainde artsen en laboratoria nodig die daaraan kunnen meewerken."

Hoe moet dat centrum er gaan uitzien?

De wetenschapper krijgt nu van Europa twee jaar de tijd om een businessmodel uit te werken waarin vorm gegeven wordt aan het centrum. "Er zouden mensen werken die permanent onderzoek gaan doen, in samenwerking met de industrie die alles mee zal moeten financieren." En waar zou het dan precies komen te liggen? "Het is te vroeg om dat te weten," zegt Goossens. "Maar er zijn nu wel al verschillende topuniversiteiten bij betrokken: Antwerpen, Utrucht, Oxford, Keulen,... In totaal gaat het om 150 mensen."

Het zou onethisch zijn moesten we niet proberen om op langere termijn een centrum uit te bouwen

Microbioloog Herman Goossens

Eigenlijk is het het best te vergelijken met een centrum dat reeds in de jaren '60 werd opgestart voor kankeronderzoek. "Daar voeren een 200-tal mensen onderzoek naar nieuwe kankermedicijnen. We willen hetzelfde doen voor infectieziekten."

Afwachten dus of het er ook effectief komt, al zal het niet gelegen zijn aan Goossens' motivatie. "We zijn er al jaren mee bezig om ziekenhuizen en laboratoria te trainen. Het zou dus onethisch zijn moesten we niet proberen om op langere termijn een centrum uit te bouwen." 

Meest gelezen