Lieven Boeve: "Wie tegen deze nieuwe leerplannen is, is tegen het katholiek onderwijs en de vrijheid van onderwijs"

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft zijn nieuwe leerplannen voorgesteld voor de eerste graad middelbaar onderwijs. Die moeten de scholen en de leraars meer vrijheid geven om zelf hun onderwijsproject in te vullen.

De nieuwe leerplannen zijn gebaseerd op de nieuwe eindtermen die vastleggen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. “Het Vlaams parlement moet de nieuwe eindtermen nog goedkeuren maar onze scholen en leraren vroegen nu al duidelijkheid”, zegt directeur-generaal Lieven Boeve,”want op 1 september 2019 is het al zover, dan gaat de modernisering van het secundair onderwijs van start.” 

Meer vrijheid voor scholen en leraars om zelf hun onderwijsproject in te vullen.

Het gaat om een twintigtal leerplannen voor vakken algemene vorming zoals Nederlands, wiskunde en geschiedenis. Nieuw is dat scholen zelf zullen kunnen kiezen of ze vakken apart aanbieden of vakken bundelen en bijvoorbeeld aardrijkskunde, wetenschappen en techniek interdisciplinair aanbieden. 

"En de nieuwe leerplannen laten uitdrukkelijk ruimte voor de leerkracht als professional", zegt Lieven Boeve. Hij geeft het voorbeeld van het nieuwe leerplan wiskunde. “Dat telt nog 30 pagina’s in plaats van de 136 pagina’s van het huidige leerplan. Dat betekent dat we ambitieus een aantal zaken in de markt zetten, maar tegelijk voldoende ruimte laten voor de leraren om vanuit hun eigen passie, hun  eigen interesses daar zaken aan toe te voegen. “

Concreet nemen de nieuwe leerplannen 75 tot 80 procent van de lestijd in. "Dat wil dus zeggen dat er nog 20 procent ruimte is voor de leerkracht om die eigen inbreng gestalte te geven", zegt Boeve

Meer tijd voor scholen en leraren om met de nieuwe leerplannen te leren werken

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt ook  2 jaar tijd voor de scholen om zich geleidelijk de nieuwe leerplannen volledig eigen te maken. In die zogenaamde “ingroeiperiode” zou de inspectie niet bestraffend mogen optreden tegen scholen die nog niet helemaal klaar zijn. 

De directeur-generaal reageerde ook op de kritiek, vooral vanuit N-VA, dat de koepel wel veel vernieuwingen wil doorduwen. Maar Lieven Boeve ontkent dat nadrukkelijk.

"Ik denk dat deze nieuwe leerplannen duidelijk maken dat wij vooral de verantwoordelijkheid bij de scholen willen leggen en een aantal keuzes willen ondersteunen die de school maakt."

"Bovendien, deze leerplannen zijn de uitdrukking van wat wij als katholiek onderwijs vanuit onze traditie willen doen voor het secundair onderwijs in Vlaanderen. Wie tegen deze leerplannen is, is niet tegen de koepel, maar is eigenlijk tegen katholiek onderwijs op zich en dus tegen de vrijheid van onderwijs.”

 

 

Meest gelezen