Videospeler inladen...

N-VA blijft "dikke problemen" hebben met VN-migratiepact 

De N-VA blijft zich "ernstige vragen" stellen bij het migratiepact van de Verenigde Naties dat binnenkort in Marrakesh voorligt. Volgens fractieleider Peter De Roover gaat het pact in tegen de manier waarop de regering migratie aanpakt. De volgende weken moet de regering beslissen of ze het migratiepact zal ondertekenen.

N-VA blijft ernstige bezwaren hebben tegen het migratiepact dat verschillende landen van de Verenigde Naties halfweg december in Marrakesh willen goedkeuren. Dat migratiepact beschrijft de rechten van migranten die landen moeten respecteren, al is het officieel "niet bindend". Verschillende landen zoals de Verenigde Staten, Hongarije en Oostenrijk beslisten al om het pact niet te ondertekenen. 

In ons land is vooral de N-VA kritisch voor het pact. In De Standaard was te lezen dat N-VA het pact zoals het vandaag voorligt niet zou tekenen, maar dat werd later bijgestuurd door vicepremier Jambon: "We zitten in de fase van het analyseren", stelde zijn woordvoerder. Toch heeft de partij nog "ernstige vragen" bij het pact, herhaalt de fractieleider van de N-VA Peter De Roover.

België zou volgens De Roover een "morele verplichting" hebben om de afspraken uit het pact na te komen, ook al is het officieel niet bindend. Hij vreest onder andere dat het pact zal gelden als "een minimum" voor het migratiebeleid, maar merkt op dat het pact niet overeen komt met de manier waarop de regering nu omgaat met migranten. "Als het niet bindend is, dan stel ik voor dat niemand het ondertekent. Wat is de betekenis er dan van?", vraagt De Roover zich af. 

Nochtans had de premier Charles Michel (MR) eind september aan de VN gezegd dat ons land het pact sowieso zou ondertekenen. Ook vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) wil het pact graag ondertekenen. Hebben zij dan te snel gesproken? "Nee", zegt De Roover. De N-VA steunt het initiatief voor een globale aanpak van migratie, maar wil de inhoud verder laten onderzoeken. 

De twijfelende premier

De premier kreeg heel wat vragen voorgeschoteld in het parlement over het standpunt van de regering. Dat de premier nu twijfelt om het pact mee goed te keuren, vinden de oppositiepartijen ter linkerzijde SP.A en Groen een teken van "onmacht". Volgens Monica De Coninck (SP.A) en Kristof Calvo (Groen) danst de MR daarmee naar de pijpen van de N-VA. "Zijn we een voortrekker binnen de VN of zijn we lid van de verenigde club van populisten?", sneerde fractieleider Kristof Calvo (Groen). Ter rechterzijde is Filip Dewinter (Vlaams Belang) tevreden dat het pact nog niet definitief wordt goedgekeurd, want volgens Dewinter betekent het pact "een vrijgeleide voor vreemdelingen om naar Europa te komen". 

Een andere opgemerkte tussenkomst in het parlement was die van Hendrik Vuye (Vuye&Wouters). De grondwetspecialist wees erop dat het pact weldegelijk bindend kan zijn: "Kom dan niet klagen als een rechter een opsluiting strijdig acht met het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens", stelde Vuye. Toen hij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken te weinig "dossierkennis" verweet, werd dat opvallend ook onthaald op applaus van meerderheidspartij CD&V. 

De komende weken komt de regering met een analyse van de tekst van het pact. "We zullen dan zien of dat voldoende tegemoet komt aan onze bezwaren", zegt De Roover. 

VIDEO: De Kamer debatteert over het VN-migratiepact, bekijk hieronder het verslag daarover in "Het Journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen