Videospeler inladen...

Nieuwe lerarenplatforms voor startende leraren raken moeilijk ingevuld in de grote steden

Ruim 3.350 leerkrachten zijn gestart in de nieuwe lerarenplatforms. Die willen jonge leerkrachten een jaar lang werk- en loonzekerheid geven. Maar in de grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel zijn er nog plaatsen vrij in de lerarenplatforms. 

In maart sloot de Vlaamse regering samen met de onderwijspartners een nieuwe CAO voor het onderwijs af. Naast een kleine loonsverhoging voor de leraren zat daarin ook de oprichting van nieuwe lerarenplatforms. Startende en tijdelijke leerkrachten kunnen via deze platforms een jaar lang aan de slag in een basisschool of een secundaire school. Ze doen vervangingen bij ziekte of afwezigheid van leraren op de school en als ze niet aan de slag zijn, kunnen ze worden begeleid door ervaren collega's of zich bijscholen.

Acht op de tien leerkrachten in de lerarenplatforms zijn jonger dan 30

Uit een eerste analyse van onderwijsminister Crevits blijkt nu dat sinds oktober ruim 3350 leerkrachten aan het werk zijn gegaan via het lerarenplatform, goed voor ruim 2.400 voltijdse jobs.  Acht op de tien van deze leraren zijn jonger dan dertig. Meer dan de helft zelfs jonger dan 25. 

Het grootste deel van hen, bijna 3000 leerkrachten, is aan de slag in een  basisschool. Het gaat dan om 1.155 leraren in het kleuteronderwijs en 1.821 in het lager onderwijs.

De lerarenplatforms zijn vooral bedoeld voor startende en tijdelijke leraren, maar ook ervaren leerkrachten kunnen kiezen voor het systeem. Zij doen dan de vervangingen en geven een jonge collega de kans om een jaar lang in de job in te groeien. 214 vastbenoemde leraren hebben voor deze mogelijkheid gekozen. 

Nog plaatsen vrij in Antwerpen, Brussel en Gent

Opvallend is ook dat in 10 procent van de  lerarenplatforms nog plaatsen vrij zijn. Dat is vooral het geval in de grote steden zoals Antwerpen, Gent en Brussel. Daar hebben ze het dus moeilijker om jonge leerkrachten te vinden.

Daarom wil onderwijsminister Crevits in het voorjaar een campagne  lanceren om jongeren  te stimuleren om leraar te worden. En ze voorziet in de lerarenopleiding ook standaard een module om les te geven in een grootstedelijke context, zodat jonge leraren zich voldoende gewapend voelen om met armoede en een grote diversiteit in de stad om te gaan. 

Proefproject in het secundair onderwijs

In het secundair onderwijs loopt een proefproject met 381  leraren in de lerarenplatforms. Het zijn vooral leerkrachten die knelpuntvakken geven zoals bijvoorbeeld  wiskunde, Frans, elektriciteit en hout . 

Omdat er de komende jaren vooral in het secundair  leraren tekort zullen zijn, bekijkt de minister of de lerarenplatforms hier ook een oplossing kunnen zijn. "Maar dat is wel een moeilijkere oefening", zegt ze, "omdat het hier gaat om vakleerkrachten en we die platforms dus per vak moeten organiseren."

Meest gelezen