Belangrijkste maatregel van arbeidsdeal laat op zich wachten 

Deze zomer bundelde de regering 28 maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen in een grote "arbeidsdeal". Vandaag keurde de regering een aantal wetsontwerpen en koninklijke besluiten goed om die deal uit te voeren. Maar de belangrijkste maatregel, dat de werkloosheidsuitkering sneller zou dalen, laat langer op zich wachten. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gelooft wel dat de deadline van november nog wordt gehaald. 

Op 24 juli deze zomer kondigde de regering een omvangrijk zomerakkoord aan. Daarin moest de arbeidsdeal het sluitstuk vormen van een regering die van "jobs, jobs, jobs" zijn mantra heeft gemaakt. De arbeidsdeal bevat 28 maatregelen om de arbeidsmarkt te hervormen. Sommige maatregelen stonden al in het regeerakkoord, zoals de minimumleeftijd van brugpensioen die wordt opgetrokken naar 59 jaar in 2019 en tot 60 jaar in 2020. Vandaag giet de regering een aantal van die maatregelen in wetsontwerpen en koninklijke besluiten, waardoor de uitvoering van de arbeidsdeal weer een stapje dichterbij komt. 

Maar de belangrijkste maatregel uit de deal was een aanpassing van de werkloosheidsuitkeringen. Die uitkering zou in het begin worden verhoogd, maar dan sneller afnemen als iemand langer werkloos is. De teksten voor die zogenoemde "degressieve werkloosheidsuitkering" liggen nog steeds op het kabinet van vicepremier Kris Peeters (CD&V), hoewel die had beloofd dat alles tegen november rond zou zijn. 

"We hebben 90 procent van de arbeidsdeal ingevuld", zegt Peeters nu, "10 procent nog niet. Ik ben daarmee bezig." Volgens de vicepremier is het nog steeds mogelijk om de degressieve werkloosheidsuitkering in november af te kloppen. "In november komt het nog naar de regering", garandeert Peeters. Hij zou nog werken aan een aanpassing waardoor werklozen die een opleiding volgen ook van een aangepaste uitkering kunnen genieten.

Wat is wel al beslist?

Wat staat er dan in die "90 procent" die wel al wordt uitgevoerd? Het gaat vooral om maatregelen om mensen sneller, makkelijker en langer aan het werk te zetten, liefst in knelpuntberoepen. Enkele maatregelen op een rij: 

  • SWT (het vroegere brugpensieon) wordt pas mogelijk na een loopbaan van 41 jaar, en ten vroegste op de leeftijd van 59 jaar. 
  • Werkgevers moeten minimaal 3.600 euro meebetalen voor opleidingen van werknemers die op SWT gaan, als het gaat om een opleiding tot een knelpuntberoep. 
  • Werknemers die het werk even onderbreken om een opleiding te volgen, kunnen daarvoor een compensatie krijgen. Dat "thematisch tijdskrediet" wordt nu verlengd van 36 maanden naar 48 maanden als het gaat om een opleiding tot een knelpuntberoep. 

 

Videospeler inladen...

Meest gelezen