Videospeler inladen...

Test-Aankoop: "Met andere controles zou er in de vleessector nog veel meer aan het licht komen"

Test-Aankoop vraagt aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om de controles anders aan te pakken. "Eén controleur is niet voldoende", aldus Simon November. "Vergelijk het met de bouwsector. Het tij was pas gekeerd toen de sociale inspectie met teams, vergezeld van politiemensen, naar de werven ging." De consumentenorganisatie reageert zo op het nieuws over de herkomst van ons rundvlees.

"Het wordt nog maar eens geïllustreerd dat de vleessector grote problemen kent en voor een stuk doordrongen is van malafide en frauduleuze praktijken", zegt Test-Aankoop in een reactie op de traceerbaarheidsproblemen van Belgisch rundsvlees. "Waar de winsten nu moeilijker kunnen worden gemaakt via hormonenfraude heeft men blijkbaar gegrepen naar andere methodes. Het is hoog tijd dat dit serieus wordt aangepakt." 

Test-Aankoop vindt dat het FAVV de controles van de vleesbedrijven verkeerd aanpakt. "Inspiratie daartoe kan worden gevonden door zich te spiegelen aan de methodes die worden gebruikt om sociale fraude te bestrijden in de bouwsector. Waar vroeger, bij de aankomst van de ene controleur werknemers langs alle kanten verdwenen, wordt nu gecontroleerd met een volledig team van controleurs en door de verschillende controlediensten samen en eventueel met hulp van de politie."

Je kunt je afvragen hoeveel 1 iemand binnen een groot bedrijf echt kan gaan controleren.

"Grote vleesbedrijven en slachterijen worden nu bij controles door 1 FAVV-controleur bezocht. Je kunt je afvragen hoeveel 1 iemand binnen een groot bedrijf echt kan gaan controleren. Bovendien geeft dit het bedrijf veel mogelijkheden om tussen het moment dat de controleur zich aanmeldt en het ogenblik dat deze echt aan controle van ‘kritische zones’ toekomt heel veel 'recht te zetten'. Net zoals vroeger in de bouwsector toen de controleur toekwam."

"Wel degelijk een probleem met traceerbaarheid"

Test-Aankoop heeft ook bedenkingen bij de resultaten van de controles van FAVV. Het voedselagentschap zegt dat de voorbije drie jaar 92 procent van de traceerbaarheidscontroles goed waren, maar bij Test-Aankoop lezen ze de cijfers anders: "Het cijfer ligt iets lager, want bijna 10 procent van de uitgevoerde controles naar traceerbaarheid waren ongunstig. Er is dus wel degelijk een probleem."

"Bovendien hielden we de cijfers eens onder de loep. Voor de transformatiesector, waar de vleessector toe behoort, zagen we dat er in vergelijking met twee jaar geleden maar liefst 59 procent méér ongunstige controles zijn. En je moet weten dat er sinds het Veviba-schandaal (een ander vleesschandaal eerder dit jaar, nvdr) net vooral in de vleessector gecontroleerd wordt."

Meest gelezen