foto: B Jack Pan

Opwarming van de oceanen overschat in recent onderzoek

Op 1 november publiceerde Nature een onderzoek van de universiteit Princeton en het Scripps Oceanografische Instituut van San Diego. Daaruit bleek dat de oceanen jaarlijks 60 procent meer warmte opnemen dan eerder werd gedacht. Maar de onderzoekers stellen hun conclusie nu bij. Bij nader inzien is de zekerheidsmarge veel kleiner dan eerst was vooropgesteld.

Op de site RealClimate legt Ralph Keeling, co-auteur van het onderzoek, waar het is fout gelopen. Hij en zijn collega’s hadden de temperatuur van de oceanen gemeten aan de hand van de hoeveelheden koolstofdioxide en zuurstof die er uit de zeeën ontsnappen. Op zich er niets mis met de methode. Maar er slopen veel onzekerheden in en die zijn onvoldoende in rekening gebracht. Met andere woorden, het is helemaal niet zeker of de oceanen jaarlijks 60 procent meer warmte opnemen dan eerst werd gedacht.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Maar de kern van het onderzoek blijft volgens Keeling wel overeind: de oceanen nemen jaarlijks meer warmte op door de opwarming van de aarde.
Het bevestigt ook ander onderzoek waarin staat dat de oceanen warmer zijn dan wat het VN rapport van 2013 opgeeft.
Gavin Schmidt van het Nasa Goddard Instituut voor Ruimteonderzoek vindt de reactie alvast voorbeeldig. “De essentie is niet dat er fouten worden gemaakt, maar hoe ze worden aangepakt. De onderzoekers hebben zorgvuldig hun onderzoek opnieuw tegen het licht gehouden.”

Meest gelezen