foto: ESA/Hubble & NASA: Judy Smith

Astronomen ontdekken stervend sterrenpaar in de Melkweg

Astronomen hebben een ronddraaiende stofspiraal ontdekt rond twee sterren die om elkaar heen bewegen. De spiraalvormige stofwolk levert spectaculaire beelden op maar is ook wetenschappelijk van groot belang. Het onderzoek verscheen in Nature Astronomy.

De beelden zijn bedrieglijk. We zien maar twee sterren. Maar eigenlijk zijn het zijn er drie. De centrale witte stip is een dubbelster en bestaat uit twee zogenaamde Wolf-Rayet-sterren. Dat zijn sterren aan het einde van hun leven. De kleine stip daarboven speelt geen noemenswaardige rol. 

De dubbelster is de centrale stip: foto: ESA/Hubble & NASA: Judy Smith

De stervende sterren spuwen voornamelijk koolstof uit en dat geeft de stofwolken hun oranje kleur. Het is alsof ze hun buitenste laag afgooien. Dat gaat gepaard met winden van 12 miljoen kilometer per uur. De astronomen gaan ervan uit dat dit fenomeen aan de grondslag ligt van één van de krachtigste explosies in het heelal. Het verrassende is dat de stofspiraal zich in ons sterrenstelsel bevindt, zegt de Australische onderzoeksleider Joseph Callingham, die verbonden is aan het Nederlands Instituut voor Radioastronomie, ASTRON. 

foto: callingham ASTRON

Hij schat de afstand van de aarde tot de dubbelster ruwweg tussen 8000 en 15.000 lichtjaren. Ver genoeg om niet geraakt te worden wanneer de sterren exploderen. Maar dat het een gigantische explosie wordt staat buiten kijf. De twee sterren zijn naar schatting 20 keer groter dan de zon. Bij de uitbarsting zou evenveel energie vrijkomen als de energie die de zon tijdens haar hele leven uitzendt.

Bij de uitbarsting van de sterren zou evenveel energie vrijkomen als de energie die de zon tijdens haar hele leven uitzendt

Deze ontdekking geeft de onderzoekers meer inzicht over hoe een ster zich gedraagt als ze op haar einde is. Daarmee kunnen ze ook een beeld vormen van het einde van de zon over 5 miljard jaar.
De astronomen noemen de stofwolk Apepi, naar de slangendemon uit de Egyptische mythologie, die symbool staat voor de chaos.

Meest gelezen